DGBC trekt samen op met platform Cirkelstad

Dutch Green Building Council (DGBC) is een samenwerking aangegaan met het platform Cirkelstad. Beide partijen willen samen optrekken in hun missie om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken.

Ruben Zonnevijlle, programmamanager bij DGBC: “We houden ons als organisatie alweer ruim vijftien jaar bezig met het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de bebouwde omgeving. Ik zie overlap met Cirkelstad als het gaat om circulariteit. Zeker in het stadium waar wij ons nu bevinden, is het goed als we elkaar waar nodig kunnen versterken.”

Op lokaal niveau

Cirkelstad is een platform voor koplopers in de circulaire bouwsector en is lokaal actief in zogenoemde Cirkelsteden, verspreid over verschillende regio's in Nederland. Op lokaal niveau worden daar concrete ervaringen in projecten door de bouw- en vastgoedsector gedeeld op het gebied van circulariteit.

Rutger Büch van Cirkelstad, over de samenwerking: “Cirkelstad is een coöperatie en iedereen die ons doel, steden zonder afval en zonder uitval, ondersteunt is meer dan welkom om zich bij ons aan te sluiten. Uiteindelijk hebben we allemaal wat aan elkaar.”

Kennis verspreiden

Het doel van de samenwerking is om elkaar te versterken en de kennis die beide organisaties in huis hebben op het gebied van circulariteit en verduurzaming verder te verspreiden. Zo kunnen we samen de hele markt bereiken, niet alleen op nationaal maar ook op lokaal niveau. Denk aan gemeenschappelijke publicaties met praktische handvatten, webinars of andere bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.

Harmonisatie

Ook streven we samen naar harmonisatie en één circulaire standaard met concrete en meetbare indicatoren in Nederland. DGBC borgt de integrale BREEAM-NL methodiek, het keurmerk voor duurzame gebouwen. Cirkelstad is de partij achter Het Nieuwe Normaal: een norm met haalbare en ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving.

Verankeren van Circulair Bouwen

De samenwerking is op woensdag 25 januari bekrachtigd tijdens de werkconferentie Verankeren van Circulair Bouwen in Utrecht. Behalve DGBC, ondertekenden ook Netwerk Conceptueel Bouwen, Vereniging Circulair Friesland en Midpoint Brabant de samenwerkingsovereenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst spraken experts uit de vastgoedmarkt en de overheid over het verankeren van circulair bouwen in de sector in regelgeving, beleid en uitvoering. De uitkomsten van deze werkconferentie komen samen in een nationale werkagenda die verschijnt tijdens de Week van de Circulaire Economie (6 t/m 11 februari).

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken