DGBC-founding partner Bouwinvest: ‘Duurzaamheid is nooit af'

De afgelopen 15 jaar heeft laten zien dat duurzaamheid steeds hoger op de agenda is komen te staan. Volgens Bernardo Korenberg, Head of Sustainability & ESG bij Bouwinvest Real Estate Investors, is dit deels toe te schrijven aan DGBC. “DGBC is een verbindende factor binnen de vastgoedketen.” In gesprek met Bouwinvest over de behaalde successen en de komende uitdagingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

Bouwinvest investeert vermogen van voornamelijk pensioenfondsen en verzekeraars in vastgoed. In totaal gaat het om een vastgoedportefeuille van € 15,8 miljard (YE 2022), van woningen tot winkels. “Wij zitten voor de lange termijn in de wedstrijd en willen op deze manier bijdragen aan een duurzame, leefbare en toegankelijke omgeving. Het draait bij ons om het creëren van maatschappelijk én financieel rendement,” vertelt Bernardo Korenberg, Head of Sustainability & ESG bij Bouwinvest. 

Objectieve meetlat

Korenberg zelf werkt al zo’n 11 jaar bij Bouwinvest, de oprichting van DGBC was dus voor zijn tijd. “Zo’n 15 jaar geleden zat Dick van Hal, onze toenmalige CEO, aan tafel namens Bouwinvest bij de oprichting van DGBC. Wij hadden behoefte aan een objectieve meetlat: hoe kan je duurzaamheid kwantificeren en meetbaar maken? Daarbij is samenwerking in de keten belangrijk, want je doet dit niet in je eentje. Door op te trekken met een groep gelijkgestemden met dezelfde ambities en ideeën kunnen we de grootste stappen zetten.”  

Hij vervolgt: “Je wilt ook een stukje kennis delen met elkaar. Wij weten vanuit een beleggersperspectief hoe je duurzaamheid meet, maar hoe pakken andere partijen dit aan? Daarnaast wilden wij als Bouwinvest ook de verantwoordelijkheid nemen en niet stil zitten. Door elkaar te helpen en te stimuleren op dit vlak, staan we sterker. Duurzaamheid was zeker geen gemeengoed destijds en het was toch een beetje pionieren.” 

Verbindende factor in de vastgoedketen

“DGBC is steeds bekender geworden en het aantal partners dat betrokken is, neemt alleen maar toe. De organisatie neemt een voortrekkersrol op het gebied van educatie en kennisdeling, zoals met onderwerpen als Paris Proof en klimaatadaptatie. Daarbij is DGBC een belangrijke gesprekspartner wat betreft wetgeving en overheid. Kortom, ik vind dat we er goed in zijn geslaagd duurzaamheid op de kaart te zetten én meetbaar te maken.” Toch erkent Korenberg dat we er nog niet zijn. “Dit is pas het topje van de ijsberg, veel gebouwen in Nederland moeten nog Paris Proof worden, dus we zijn er nog niet. Ik zie DGBC als een kraamkamer met daarin de voortrekkers die de rest van de vastgoedsector mee gaan nemen.”  

Van duur naar duurzaam

Als Korenberg terugblikt op de afgelopen 15 jaar ziet hij dat er op het gebied van denken over duurzaamheid veel is veranderd. “Vroeger was de eerste reactie van veel partijen: verduurzamen kost (te veel) geld. Nu zien we steeds vaker de voordelen op het gebied van gezondheid, energiebesparing en het kunnen voldoen aan wetgeving.” Specifiek voor Bouwinvest is de portefeuilleaanpak, die DGBC heeft ontwikkeld, van meerwaarde geweest. “Wij beheren zo’n € 15,8 miljard aan vastgoed en daarom is dit belangrijk om zo efficiënt mogelijk te doen. Het moet geen papieren exercitie worden.”

De kloof tussen niet-duurzaam en duurzaam vastgoed neemt steeds meer toe. Dit heeft deels te maken met wet- en regelgeving, waardoor de lat steeds hoger komt te liggen, en steeds meer partijen die nog alleen maar aan de hoogste duurzaamheidsstandaard willen voldoen, zo denkt Korenberg. “Om te voorkomen dat deze kloof een ravijn wordt moet er een hand uitgestoken worden naar partijen die het moeilijk hebben en die niet kunnen investeren. Deels door strengere eisen om ook achterblijvers op het basisniveau te krijgen, deels door het aanspreken van deze groep en informatie te geven. Het is goed wanneer  DGBC laat zien dat het wel kan en juist de positieve kant benadrukt.”  

Lat hoger leggen

Voor de komende 15 jaar ziet Korenberg nog een rol weggelegd voor DGBC. “Duurzaamheid is nooit af, er komen altijd nieuwe inzichten, wensen en eisen. DGBC blijft nodig om de lat hoger te leggen en nieuwe interpretaties te delen.” Zo kan DGBC volgens Korenberg een rol spelen in de verdere standaardisering van duurzaamheid. “Wij opereren internationaal. Dan is het met de wirwar aan allerlei labels, keurmerken en methodieken lastig vergelijken. Daar moeten we vanaf. Daarbij is het belangrijk dat alle thema’s zoveel mogelijk integreren in één methodiek en zorgen dat wij als vermogensbeheerder kunnen voldoen aan alle eisen die gesteld worden vanuit de (Europese) wet- en regelgeving, onszelf en onze klanten.” 

Ook als DGBC-partner ziet Bouwinvest genoeg kansen. “Er zit veel overlap in de thema’s waar DGBC zich mee bezig houdt en Bouwinvest actief in is. Denk aan Paris Proof: Bouwinvest streeft naar net-zero voor zijn assets voor 2045 én we zijn actief in de programmaraad van DGBC om dit thema steviger te verankeren in de sector. Maar denk ook aan het thema klimaatadaptatie en het Framework Climate Adaptive Buildings waaraan we hebben meegewerkt. Dit framework maakt klimaatrisico’s meetbaar en is een onderwerp waar we zelf veel mee bezig zijn."

"Daarnaast is circulariteit een thema dat we aan het ontdekken zijn. De kennis binnen DGBC helpt ons hierbij. En vergeet onze bijdrage in de Werkgroep Retail niet, waarin Collin Boelhouwer als voorzitter en Bouwinvest Director Dutch Retail Investments zich inzet om gas te zetten op de verduurzaming van de retailsector.” Korenberg ziet ook het belang van sociale duurzaamheid toenemen, ook bij DGBC. “Leefbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijk en ook leidend in hoe wij werken, want wij kunnen het maatschappelijke verschil maken met ons vastgoed.”

Reeks DGBC founding partners

Dit artikel is een aflevering in de serie interviews met de organisaties die vanaf de start bij DGBC betrokken waren, de zogeheten founding partners. DGBC bestaat dit jaar 15 jaar en met de betrokken organisaties van toen, die na vijftien jaar nog steeds partner zijn, kijken we terug op de oprichting, naar de ontwikkelingen die zijn doorgemaakt en werpen we een blik op de toekomst.  

Gerelateerd

Wethouder Zeegers Rotterdam: ‘Vaart zetten achter duurzaam bouwen’

Schiehaven Noord in Rotterdam wordt eerste Paris Proof-tuin

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak