DGBC en Cirkelstad: één taal op circulariteit

Met één taal voor circulair bouwen maken we de verduurzamingsopgave in Nederland makkelijker en mogelijk. Dutch Green Building Council (DGBC) tekende gisteren tijdens de conferentie 'Circulair bouwen aan Morgen' het manifest ‘Het Nieuwe Normaal, circulaire ambities binnen handbereik’. DGBC, met BREEAM-NL, en Cirkelstad, met Het Nieuwe Normaal, zien de waarde van het hebben van één set aan concrete en meetbare indicatoren voor circulair bouwen in Nederland.

Per 2024 gaan beide organisaties actief samen optrekken vanuit het gezamenlijke doel: één taal op circulariteit. Zo maken de organisaties de verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving concreet en meetbaar, DGBC met BREEAM-NL voor de integrale duurzaamheidsopgave, Cirkelstad met Het Nieuwe Normaal voor circulariteit specifiek. Dat maakt het voor de markt een stuk eenvoudiger om concrete ambities te formuleren op het gebied van circulair bouwen. Zowel vanuit de opdrachtgever (wat moet ik nu uitvragen?) als voor de opdrachtnemer (wanneer doe ik het goed?).

DGBC is sinds 2009 bezig met het concreet en meetbaar maken van onder andere circulariteit binnen de certificeringsmethode van BREEAM-NL. Binnen deze integrale methodiek is circulariteit een van de thema’s. Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal (HNN) maakt dit voor specifiek circulair bouwen nu nog duidelijker. HNN moet een nieuwe, gedragen standaard worden met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving.

Beiden hebben dus een ander doel en andere aanvliegroute. Daarin kan de samenwerking nog verder groeien en vullen ze elkaar goed aan. Rutger Büch, gemeentesecretaris Cirkelstad: “Beide organisaties hebben hun sporen verdiend met het ondersteunen van de sector bij de verduurzamingsopgave. Ieder doet dat op z’n eigen manier. DGBC heeft een integrale werkwijze, Cirkelstad specifiek op circulariteit. Er was zeker afstemming, maar we deden het werk ook naast elkaar.”

Annemarie van Doorn, Algemeen Directeur DGBC, vult aan: “We zien harmonisatie als essentieel stukje van de puzzel om de gebouwde omgeving snel duurzaam en toekomstbestendig te maken. Door het simpeler te maken wordt circulair bouwen bereikbaar voor de hele markt, niet alleen de koplopers. En we willen juist iedereen meekrijgen in de circulaire transitie, daarom ondertekenen wij Het Nieuwe Normaal 1.0.”

Conferentie Circulair Bouwen aan Morgen

De conferentie 'Circulair Bouwen aan Morgen' op donderdag 7 december 2023 werd georganiseerd door maar liefst negen organisaties die zich inzetten om circulair bouwen de standaard te maken in Nederland, waaronder DGBC en Cirkelstad. De partijen laten zien hoe we circulair bouwen daadwerkelijk in de sector verankeren.

Overige partners

Cirkelstad

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024