DGBC 5 jaar: 'investeer ambitieus of investeer niet'

“Om de crisis te keren, zullen we duurzaam moeten herontwikkelen. Investeer daarom ambitieus of investeer niet.” Dit zegt Jaap Gillis, voorzitter van het bestuur van Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC bestaat deze maand precies vijf jaar en de verduurzaming van de gebouwde omgeving lijkt noodzakelijker dan ooit.

Dutch Green Building Council werd op initiatief van een aantal marktpartijen opgericht in juni 2008. Als beheerder en ontwikkelaar van het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL heeft de stichting als missie om de gebouwde omgeving in Nederland te verduurzamen. De stichting is ontstaan tijdens crisistijd en juist tijdens deze crisis lijkt ‘duurzaamheid’ als thema te beklijven. Zo heeft het BREEAM-NL keurmerk de afgelopen jaren fors aan populariteit gewonnen. Met 115 uitgegeven BREEAM-NL certificaten met vooral in het laatste jaar een sterke stijging is BREEAM-NL in Nederland hét keurmerk om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen en gebieden te meten en te beoordelen. “De stevige positie die DGBC heeft, hebben we te danken aan de 370 participanten en founding partners die ons steunen en een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving”, vertelt Gillis. “We zijn dankbaar dat zij prioriteit blijven geven aan DGBC.”


Voorzitter Jaap Gillis

Kwaliteitsimpuls voor de branche
Ook de andere bestuursleden van Dutch Green Building Council waarderen de participanten en founding partners om hun steun en actieve bijdrage. Vanuit ieder hun eigen expertise merken de bestuursleden dat de afgelopen vijf jaar veel is gebeurd op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zo zegt DGBC-vice-voorzitter Dick van Hal, directievoorzitter van Bouwinvest: “Duurzaamheid is in de loop van de jaren een belangrijk beleggingsthema geworden. Dankzij DGBC met haar BREEAM-NL keurmerk en de kennisoverdracht door de BREEAM-NL trainingen heeft het handen en voeten gekregen.”

Bestuurslid Job Dura, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dura Vermeer vult aan: “Mede door BREEAM-NL werken we in de sector en in de bouwketen aan een integrale kwaliteitsverhoging van de gebouwen die we bouwen. Dat is een goede ontwikkeling.” En die kwaliteitsverhoging geldt ook voor de installatiebranche. “De prestatieborging en het inregelen van gebouwinstallaties heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen dankzij BREEAM-NL”, stelt bestuurslid Daan van Vliet, directeur van UniVastgoed. Bestuurslid Marjan Weekhout, directeur Kennisvalorisatie bij Saxion meldt over het duurzaamheidskeurmerk: “BREEAM-NL maakt verduurzaming heel concreet. Het is goed op te nemen in het ontwerp- en bouwproces en daardoor erg bruikbaar.” En René Hersbach van HDP Real Estate zegt: “Met BREEAM-NL wordt het ambitieniveau voor duurzaamheid aantoonbaar. Dankzij de brede steun in de sector is BREEAM-NL de gemeenschappelijke taal voor duurzaamheid in Nederland geworden. Hierdoor helpt BREEAM-NL om het ambitieniveau voor verduurzaming verder omhoog te stuwen.”

Een echte netwerkorganisatie
Daarnaast heeft Dutch Green Building Council zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot een netwerkorganisatie van formaat. DGBC is een organisatie die partijen en expertises aan elkaar verbindt. Bestuurslid Anke van Hal, hoogleraar duurzaam bouwen aan de TU Delft en Nyenrode zegt hierover: “Met DGBC hebben we voor het thema duurzaamheid een goede brug geslagen tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap. Dat is noodzakelijk om het thema echt verankerd te krijgen in de praktijk.” Bestuurslid Peter Göbel, directeur van ING Real Estate merkt het ook voor zijn branche: “Door de samenwerking met Dutch Green Building Council is duurzaamheid echt op de agenda komen te staan. En niet alleen bij ons, ook bij andere partijen in de branche.” En bestuurslid Jack de Leeuw, directeur van SBRCURnet vertelt: “DGBC heeft niet alleen duurzaamheid steviger op de kaart gezet, maar ook de standaard gezet voor een nieuwe manier van samenwerken tussen alle geledingen in bouw en vastgoed. Het is een uniek platform met zeggingskracht naar overheid en bedrijfsleven.”

En nu verder verduurzamen
Stefan van Uffelen, al sinds de oprichting in 2008 directeur van DGBC, is ook van plan de positie van DGBC verder te verstevigen. Want net als voorzitter Gillis vindt Van Uffelen dat ambitieus investeren noodzakelijk is. Juist nu. “We hebben in de jaren ‘90, ten tijde van de ICT-bubble, te veel laagwaardig vastgoed gebouwd”, vertelt Van Uffelen. “Te veel monocultuur. En op de verkeerde plek, vooral langs de snelweg. Met voor iedere werknemer een lease-auto. Hier plukken we nu de wrange vruchten van. Deze eenzijdige gebouwen zijn na tien, twintig jaar rijp voor de sloophamer. De sector staat daarom nu voor een belangrijk vraagstuk: gaan we verder met verarmen, of gaan we voor duurzaam? En investeren we ambitieus?”

‘De cirkel is rond’
Ambitieus bouwen gaat volgens Van Uffelen om drie aspecten. Ten eerste gaat het erom dat er flexibeler wordt gebouwd. “De samenleving wordt steeds dynamischer. Op het gebied van wonen, werken en van winkelen veranderen de wensen en behoeften snel. Door flexibel te bouwen kan worden ingespeeld op die wensen en behoeften”, vertelt Van Uffelen. Ten tweede zal de financiering van vastgoed mee moeten in die flexibilisering. En ten derde moet er duurzamer worden gebouwd. “Ik daag iedereen uit om mee te werken aan die verduurzaming.”

Voor Dutch Green Building Council is de cirkel van een duurzame gebouwde omgeving rond als ook de eindgebruikers hun verantwoordelijkheid nemen in de verduurzaming. Directeur Stefan van Uffelen: “Het is onze ambitie om de komende jaren die eindgebruiker te bereiken, te motiveren en concrete handvatten te bieden om ook met duurzaamheid aan de slag te gaan.”

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024