>

Circulaire installaties vergen nader onderzoek

DGBC hield in januari een brainstormsessie over het circulair maken van installaties. De meningen hierover lopen uiteen en dat leidde tot pittige discussies onder de aanwezigen. Een conclusie is er daarom nog niet, maar de denkrichtingen zijn vast op een rij gezet. 

Het begrip circulaire installatie is voor meerdere uitleg vatbaar. Om hier de discussie over te kunnen voeren, is een heldere definitie nodig. Binnen het installatieontwerp is de toepassing van hernieuwbare materialen nog niet mogelijk, en ook herbruikbare of recyclebare materialen zijn vaak lastig toe te passen in complexe installatiesystemen.

De vraag is bovendien of altijd moet worden voldaan aan de maximumcapaciteit. De normen en regels wat meer afstemmen op werkelijk gebruik lijkt geen overbodige luxe.  

Download het verslag (pdf) voor een beeld van de verschillende discussiepunten. 

Gerelateerd

Contractvormen installatiebranche zijn veelal circulair, de invulling alleen nog niet

Contractvormen installatiebranche zijn veelal circulair, de invulling alleen nog niet

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment