#BuildingLife bestaat één jaar en krijgt vervolg

Vandaag is het precies een jaar geleden dat de World Green Building Council (WGBC) de Whole Life Carbon Roadmap introduceerde. Deze routekaart is gemaakt om de Europese Unie te helpen om de gebouwde omgeving sneller CO2-neutraal te maken.

Een jaar later zijn de doelstellingen van de routekaart nog niet gehaald, dus daarom pleitten WGBC en twaalf Europese Green Building Councils, waaronder DGBC, voor een verdere versnelling. De dertien partijen lanceren daarom vandaag #BuildingLife2, een vervolgproject met de ambitie om voor meer transparantie en verantwoording in de hele sector te zorgen. 

Eerste klimaatneutrale continent

De Whole Life Carbon Roadmap uit 2022 bevat een duidelijk plan voor hoe de Europese gebouwde omgeving de EU kan helpen om het eerste klimaatneutrale continent te worden. De roadmap is ontwikkeld   binnen het #BuildingLife-project van WGBC, waarbij meer dan 35 brancheorganisaties zijn betrokken. 

Bekijk hier de Nederlandse roadmap Whole Life Carbon 

2,8 miljoen aan financiering 

Het eenjarig jubileum valt samen met de aankondiging van #BuildingLife2, een verlenging van het project dat in 2022 is gestart. Het project ontvangt nog eens €2,8 miljoen aan financiering van de Laudes Foundation in navolging op #BuildingLife in 2022. 

De ambitie van het project is om de totale milieueffecten gedurende de hele levenscyclus van een gebouw aan te pakken en om regelmatige voortgangsrapporten te produceren. Het Europese netwerk van WGBC streeft ernaar dat heel Europa achter #BuildingLife2 staat en helpt bij het volledig CO2-neutraal maken van de gebouwenvoorraad tegen 2050.

Ambitieuze EPBD IV nodig

Cristina Gamboa, CEO van WGBC: “Sinds de lancering van onze Roadmap Whole Life Carbon een jaar geleden, hebben we veelbelovende vooruitgang gezien van beleidsmakers in hun bereidheid om de volledige Europese gebouwde omgeving  CO2-neutraal te maken. Deze verandering gaat echter nog steeds niet snel genoeg om ons op de goede weg te zetten om de klimaatdoelstellingen te halen.”


“Het opnemen van verreikende bepalingen in de definitieve tekst van de EPBD IV-richtlijn moet een prioriteit zijn. WGBC roept daarom de Europese Commissie, het Parlement en de Europese Raad op om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen voor de EPBD IV-richtlijn worden besloten met een ambitieuze tekst die we samen met ons netwerk van Green Building Councils kunnen implementeren."

Terugblik

Wat heeft #BuildingLife het afgelopen jaar bereikt? Sinds de lancering van de roadmap heeft WGBC, samen met andere ondersteunende organisaties, de Europese Unie en de nationale beleidsontwikkeling nauwlettend gevolgd. Een aantal ontwikkelingen op een rij: 

Ambitieuzere EPBD IV: Tijdens de onderhandelingen over de vernieuwde richtlijn Energy Performance of Buildings Directive IV (EPBD IV) heeft het Europees Parlement in maart 2023 een EPBD-herziening goedgekeurd die aanzienlijk ambitieuzer was dan het voorstel van de Europese Commissie. Zo is voorgesteld om de streefdata voor de minimumnormen voor energieprestaties en de verplichte rapportage CO2-emissies tijdens de totale levensduur (Whole Life Carbon) te vervroegen en om vanaf 2030 nationale Whole Life Carbon-grenswaarden in te voeren.
Eigen stappenplan: In 2023 heeft de Europese Commissie haar werk aan Whole Life Carbon geïntensiveerd en momenteel haar eigen stappenplan ontwikkeld dat beleidsmakers en de particuliere sector begeleidt bij het verminderen van operationele en materiaalgebonden emissies van gebouwen.
Twee onderzoeken: De Europese Commissie heeft een vliegende start gegeven aan het verbeteren van de circulariteit van de gebouwensector door een één jaar durende studie te starten. Onderwerp van het onderzoek is de ontwikkeling van circulariteitsindicatoren om gegevensverzameling te stimuleren, evenals het in kaart brengen van End of Waste (EoW)-criteria voor bouw- en sloopafval.
EU Taxonomie: De lancering van het EU Transition Pathway for Construction, dat aanbevelingen doet op het gebied van onder meer Whole Life Carbon en circulariteit. Ook zijn er circulaire criteria voor de EU Taxonomie opgesteld die drempels bevatten voor het gebruik van primaire materialen en Whole Life Carbon-rapportagevereisten.
Investering €28 miljoen: EU-financiering van ongeveer € 28 miljoen wordt gebruikt voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de Whole Life Carbon aanpak of circulair bouwen promoten in het kader van het Built4People Public Private Partnership, dat WGBC mede leidt.

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie