BREEAM-NL In-Use officieel alternatief voor EED-plicht

Grotere organisaties kunnen sinds 2 mei 2019 gebruikmaken van BREEAM-NL In-Use om aan de EED-plicht te voldoen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft BREEAM-NL In-Use per 2 mei 2019 officieel als alternatief benoemd voor de verplichte energie-audit. Dat blijkt uit de gepubliceerde factsheet van RVO. In deze factsheet is aangegeven op welke wijze BREEAM-NL In-Use voldoet aan de EED-criteria van een energie-audit. Deze factsheet is een geldig alternatief tot en met 2023.

De verplichte energie-audit, officieel de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), is sinds 2012 verplicht voor bedrijven met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen of meer. De energie-audit is een vierjaarlijkse aanpak waarbij alle informatie omtrent het energieverbruik van een onderneming wordt verzameld. De energie-audit heeft als doel de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Met BREEAM-NL In-Use is dit ook mogelijk, maar krijgt de aanvrager ook nog eens een totaalbeeld op het gebied van duurzaamheid. Denk daarbij aan bijvoorbeeld water- en afvalmanagement.

Kostenbesparing door BREEAM-NL In-Use

Vlak na de introductie van de EED in 2012 werd BREEAM-NL In-Use versie 2014 al geaccepteerd als voorlopig alternatief. Het Rijk wilde graag dat keurmerken de uitdaging positief zouden oppakken om die keurmerken ‘EED-proof’ te maken. Met de update naar versie 2016 is die stap gezet. Voor gebouwgebruikers is dit een bijzonder interessante en waardevolle ontwikkeling. Het kiezen voor BREEAM-NL In-Use zorgt voor een flinke kostenbesparing en de betrokken partijen krijgen meteen inzicht in de bredere duurzaamheidsprestatie van het gebouw.

Focus op drie onderdelen

BREEAM-NL In-Use is het instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw wordt gemonitord. Het doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen; het gebouw (Asset), het beheer en het gebruik. Als een eigenaar BREEAM-NL In-Use Deel 1 Asset heeft gecertificeerd of een Gebruiker Deel 3 Gebruik, dan hoeft er geen energie-audit meer te worden uitgevoerd. Om BREEAM-NL In-Use als formeel alternatief te gebruiken voor de verplichte energie-audit moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zie voor de volledige formulering de factsheet:

  • Voor de eigenaar verplicht: Deel 1 Asset, op niveau van minimaal “Good” (2 sterren).
  • Voor de gebruiker verplicht: Deel 3 Gebruik, op niveau van minimaal “Good” (2 sterren).
  • Als de eigenaar ook gebruikers is, dan is verplicht: Deel 1 Asset en Deel 3 Gebruik, op niveau van minimaal “Good” (2 sterren).

Vertrouwen

Thomas Metz, programmamanager van BREEAM-NL In-Use, is blij met deze extra stimulans om te verduurzamen. Dat BREEAM-NL tot en met 2023 als alternatief mag functioneren voor de EED-plicht is volgens Metz ook een blijk van vertrouwen: “Deze acceptatie bevestigt dat ook de Nederlandse overheid BREEAM-NL vertrouwt en waardeert. De mogelijkheid op investeringsaftrek (MIA), de waardering in internationale benchmarking (GRESB) en nu het vermijden van kosten voor de energie-audit, maakt dat de directe businesscase alleen maar interessanter wordt. Maar het belangrijkste blijft dat BREEAM-NL organisaties stimuleert hun gebouwen te verduurzamen en hiermee BREEAM-NL In-Use voor steeds meer eigenaren en gebruikers binnen bereik brengt.”

Bekijk hier de bijlage: Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?