BREEAM-NL In-Use officieel alternatief voor EED-plicht

Grotere organisaties kunnen sinds 2 mei 2019 gebruikmaken van BREEAM-NL In-Use om aan de EED-plicht te voldoen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft BREEAM-NL In-Use per 2 mei 2019 officieel als alternatief benoemd voor de verplichte energie-audit. Dat blijkt uit de gepubliceerde factsheet van RVO. In deze factsheet is aangegeven op welke wijze BREEAM-NL In-Use voldoet aan de EED-criteria van een energie-audit. Deze factsheet is een geldig alternatief tot en met 2023.

De verplichte energie-audit, officieel de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), is sinds 2012 verplicht voor bedrijven met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen of meer. De energie-audit is een vierjaarlijkse aanpak waarbij alle informatie omtrent het energieverbruik van een onderneming wordt verzameld. De energie-audit heeft als doel de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Met BREEAM-NL In-Use is dit ook mogelijk, maar krijgt de aanvrager ook nog eens een totaalbeeld op het gebied van duurzaamheid. Denk daarbij aan bijvoorbeeld water- en afvalmanagement.

Kostenbesparing door BREEAM-NL In-Use

Vlak na de introductie van de EED in 2012 werd BREEAM-NL In-Use versie 2014 al geaccepteerd als voorlopig alternatief. Het Rijk wilde graag dat keurmerken de uitdaging positief zouden oppakken om die keurmerken ‘EED-proof’ te maken. Met de update naar versie 2016 is die stap gezet. Voor gebouwgebruikers is dit een bijzonder interessante en waardevolle ontwikkeling. Het kiezen voor BREEAM-NL In-Use zorgt voor een flinke kostenbesparing en de betrokken partijen krijgen meteen inzicht in de bredere duurzaamheidsprestatie van het gebouw.

Focus op drie onderdelen

BREEAM-NL In-Use is het instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw wordt gemonitord. Het doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen; het gebouw (Asset), het beheer en het gebruik. Als een eigenaar BREEAM-NL In-Use Deel 1 Asset heeft gecertificeerd of een Gebruiker Deel 3 Gebruik, dan hoeft er geen energie-audit meer te worden uitgevoerd. Om BREEAM-NL In-Use als formeel alternatief te gebruiken voor de verplichte energie-audit moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zie voor de volledige formulering de factsheet:

  • Voor de eigenaar verplicht: Deel 1 Asset, op niveau van minimaal “Good” (2 sterren).
  • Voor de gebruiker verplicht: Deel 3 Gebruik, op niveau van minimaal “Good” (2 sterren).
  • Als de eigenaar ook gebruikers is, dan is verplicht: Deel 1 Asset en Deel 3 Gebruik, op niveau van minimaal “Good” (2 sterren).

Vertrouwen

Thomas Metz, programmamanager van BREEAM-NL In-Use, is blij met deze extra stimulans om te verduurzamen. Dat BREEAM-NL tot en met 2023 als alternatief mag functioneren voor de EED-plicht is volgens Metz ook een blijk van vertrouwen: “Deze acceptatie bevestigt dat ook de Nederlandse overheid BREEAM-NL vertrouwt en waardeert. De mogelijkheid op investeringsaftrek (MIA), de waardering in internationale benchmarking (GRESB) en nu het vermijden van kosten voor de energie-audit, maakt dat de directe businesscase alleen maar interessanter wordt. Maar het belangrijkste blijft dat BREEAM-NL organisaties stimuleert hun gebouwen te verduurzamen en hiermee BREEAM-NL In-Use voor steeds meer eigenaren en gebruikers binnen bereik brengt.”

Bekijk hier de bijlage: Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes