ASN Bank ziet grote kansen voor biobased bouwen: ‘miljoen houten huizen kunnen kwart van jaarlijkse uitstoot vastleggen’

De CO2-impact van een gebouw is meer dan alleen de impact door het energiegebruik. Ook de CO2-impact van materialen telt mee. De Europese BuildingLife aanpak zet dit op de agenda en werkt met een maximaal CO2-budget voor gebouwen. Verschillende ambassadeurs maken zich hard voor deze aanpak. Jeroen Loots, Senior Adviseur Klimaat van de ASN Bank, is er één van.

#BUILDING LIFE Spotlight #3

Waar komt die belangstelling voor de natuur en onze planeet vandaan?

Van huis uit eigenlijk. Mijn opa was groenten- en fruitteler in de Zuidoost Beemster en spoot, zoals dat toen gebruikelijk was, met pesticiden. Het leerde me om kritisch te denken en daagde me uit om oud en vertrouwd in te ruilen voor nieuw en onbekend. Ik probeer vaste patronen en taboes te doorbreken om positieve resultaten te bereiken.

Wat is je functie bij ASN Bank?

Ik ben als senior adviseur Klimaat dagelijks bezig met het thema klimaat, in eerste instantie om klimaatimpact samen met zo veel mogelijk andere organisaties te meten, inzichtelijk en bespreekbaar te maken, klimaatdoelen te stellen en om uiteindelijk, het belangrijkste, over te gaan tot actie door CO2 te reduceren en zelfs op te slaan.

Waar ben je trots op?

Tijdens de klimaattop in Parijs eind 2015 namen wij het initiatief voor het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), dat een methodiek ontwikkelde voor financiële instellingen om de CO2-voetafdruk van financieringen en beleggingen te meten. Ruim vier jaar mocht ik de projectmanager zijn van dit prachtige project. PCAF laat zien dat je als kleine gedreven groep mensen wel degelijk een grote verandering in beweging kunt zetten. Inmiddels is PCAF uitgegroeid tot een nog altijd snel groeiend wereldwijd netwerk van zo’n 150 financiële instellingen die hun klimaatimpact meten en rapporteren, van een kleine bank uit Nepal tot aan de grootste vermogensbeheerder ter wereld: BlackRock.

Wat zijn de doelen van ASN Bank op het gebied van CO2-reductie?

ASN Bank heeft de ambitie om in 2030 klimaatpositief te zijn. En netto positief bij te dragen aan biodiversiteit. Zo willen wij de transitie naar biobased bouwen actief stimuleren.

Dus ASN Bank gaat al echt aan de slag met de CO2-impact van materialen?

Zeker. Dit doen we door actief bij te dragen aan programma’s als Ruimte voor biobased bouwen, de Citydeal circulair en conceptueel bouwen en project van Bos tot Bouw, maar ook door samen met andere partijen aan een methodiek te werken die inzichtelijk maakt hoeveel CO2 houten woningen uit de lucht halen en opslaan. Zo blijkt nu dat 1 miljoen houten huizen in potentie een kwart van de jaarlijkse uitstoot kunnen vastleggen.

In haar eentje kan ASN Bank de woningbouwtransitie niet financieren.

Dus het gaat ons erom die hele financiële sector in beweging te brengen. Die moet dat geld de goede kant op gaan duwen. Daar willen wij graag een rol in spelen, door zelf te financieren en voor anderen de drempel te verlagen om projecten in de biobased bouwketen te financieren. Denk bijvoorbeeld een biobased woningbouwproject dat de woningnood helpt op te lossen of een fabriek die de houtproductie kan opschalen. Daarvoor helpt het om deze open source meetmethode, en de logica die daar achter zit, breed te introduceren in de bouw- en de financiële sector. Op die manier verwachten we dat de financiële sector als motor kan fungeren voor een versnelling van de transitie in de woningbouw.

Op welke manier past het #BuildingLife programma in jullie aanpak?

De ambities van dit programma sluiten mooi aan bij de ambities van ASN Bank. Aan de kernvraag van dit programma, hoe we een beweging kunnen maken naar CO2-arme bouwsector, denken we een bijdrage te kunnen leveren. Sterker nog, wij denken dat de ambitie zelfs zou moeten en kunnen zijn: hoe kunnen we samen een beweging maken naar een bouwsector die naast reductie bijdraagt aan het uit de lucht nemen en opslaan van CO2 door biobased te gaan (ver)bouwen en zo aantoonbaar bij te dragen aan een klimaatpositieve samenleving.

Wat verwacht je van de overheid en marktpartijen om het #BuildingLife programma vooruit te brengen?

Tegen politiek en beleidsmakers zou ik zeggen: regel allereerst dat in de huidige instrumenten die gebruikt worden voor de MPG-berekening om te beginnen CO2-opslag wordt meegenomen, zodat er een eerlijk speelveld ontstaat voor biobased materialen. Vanuit ASN Bank hebben we hiertoe een eerste belangrijke stap gezet door een open source meetmethode te ontwikkelen samen met partner ClimateCleanup en vele anderen. En open source is ook wat nodig is van marktpartijen. Werk open source, bottom-up en doe het samen. En tot slot: wees ambitieus! Kijk naar wat nodig is voor het klimaat in plaats van wat haalbaar lijkt.

Bijdragen aan BuildingLife

Wil je bijdrage leveren aan BuildingLife? Meld je dan aan als Ambassadeur, of lees hier meer over #BuildingLife

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?