Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor. Volgens een systematische werkwijze zijn gebouwonderdelen behouden, elementen hergebruikt of donormaterialen toegevoegd. Als referentieproject voor hergebruik in de praktijk van het Rijksvastgoedbedrijf, toont het ‘Kantoor vol Afval’ (KaVA) een kwalitatief alternatief voor de wegwerpcultuur in de bouw. Op 19 juni wordt het gebouw feestelijk geopend.

Met gerichte ingrepen zijn nieuwe ruimtelijke verbindingen gemaakt in het gesloten cellenkantoor. De ingrepen zijn afgewogen om zoveel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden en zo min mogelijk nieuw afval te laten ontstaan. Zowel de nieuwe indeling als de sfeer van het gebouw zijn sterk beïnvloed door dit doel. De in het zicht gebrachte betonstructuur, behouden baksteen en keramische vloertegels geven het interieur patina en een ‘sense of place’.

Hergebruik op locatie

Onderdelen die niet behouden bleven, zijn gedemonteerd, bewerkt en zo veel mogelijk hergebruikt binnen het project. Houten plafonds, muren van gezaagd metselwerk, betonnen lichthappers en de uitbreiding van de keramische tegelvloer zijn hier voorbeelden van. Op natuurlijke wijze mengen deze onderdelen in het materialenpalet en vormen een brug tussen de oorspronkelijke en nieuwe architectuur.

Donorgebouw

Aanvullend zijn extra onderdelen verzameld van andere slooplocaties. Met name een bankkantoor in Amsterdam diende als belangrijkste donorgebouw. Wand- en plafondsystemen, verlichting, klimaatplafonds en luchtbehandelingskasten werden getransplanteerd uit dit grootschalige renovatieproject. Deze componenten voegen een verfijnde kwaliteit toe aan het interieur en vormen een welkom contrast met de ruwe bestaande materialen.

Collagesthetiek

PTSA stelde het ‘kantoor vol afval’ samen als een collage. Gevonden elementen zijn bewerkt en laag over laag ingepast in het ontwerp. De esthetiek komt voort uit het cureren van de beschikbare materialen, het reageren op de bestaande structuur, het verfijnen en verzachten van de vaak ruwe gebruikte elementen en het omarmen van imperfectie. Patronen, zichtlijnen, licht en texturen zijn benut om ruimtes met elkaar te verweven. Daarnaast ontwierp studio Raw Color een kleurenpallet als extra verbindende laag.

Re-entry tapijt

In samenwerking met Studio Simone Post is een tapijt ontworpen dat een effectieve oplossing biedt voor hergebruik van tapijttegels. Door diverse partijen tegels te combineren, te snijden en in een weefpatroon te leggen vallen onregelmatigheden in verkleuring en slijtage minder op. Het mengen van de restpartijen resulteert in een unieke, gevarieerde vloerafwerking die de werkvloer verbindt.

65% hergebruik, 40% reductie van materiaalgebonden CO2-emissie

Het hoofddoel van het project, voldoen aan de vereisten van het klimaatverdrag (Paris Proof) door de focus op hergebruik bij renovatie, is bereikt. De werkwijze verminderde de materiaalgebonden CO2-emissie met 40% vergeleken met dezelfde renovatie met nieuwe materialen. Daarbij zijn, naast het behoud van het bestaande gebouw, de ingrepen gerealiseerd met 65% hergebruik.

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen