Amsterdam draagt duurzaamheidsstokje over aan Rotterdam

Tijdens de participantenbijeenkomst op 4 april jl. heeft Annemarie van Doorn, founder van de Green Business Club het eerste duurzaamheidsverslag van het gebied Amsterdam Zuidas aan Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid in Rotterdam overhandigd. De makers van het verslag Green Business Club Zuidas, Dienst Zuidas en Hello Zuidas geven aan dat voor zover bekend dit het eerste duurzaamheidsverslag is dat ooit voor een stedelijk gebied is gemaakt. Het verslag geeft weer wat er in 2012 is gebeurd rondom de thema’s energie, mobiliteit, publieke ruimte, gebouwen en community onder andere met hulp van de Green Business Club. Met het overhandigen van het verslag wil de Green Business Club Rotterdam inspireren om een Green Business Club Rotterdam te starten en volgend jaar middels een duurzaamheidverslag de eerste resultaten te laten zien.

Van Doorn: “Het is soms moeilijk om een voorstelling te maken van hoe Zuidas er in 2030 uit zal zien. Wat wel zeker is dat actuele beslissingen over investeringen in de openbare ruimte, gebouwen, energie en mobiliteit in belangrijke mate het succes van Zuidas in 2030 bepalen.”

De opstellers van het duurzaamheidsverslag stellen dat een actieve en betrokken Zuidas gemeenschap noodzakelijk is om de hoge standaard voor een duurzame ontwikkeling van het gebied te realiseren. Tegen die achtergrond brengen de drie organisaties samen een duurzaamheidsverslag uit en zijn casestudies geïnventariseerd.

Uniek bij de realisatie van dit verslag is de combinatie van de initiatiefnemers Hello Zuidas, Green Business Club Zuidas en Dienst Zuidas. De nauwe samenwerking tussen gemeente Amsterdam en private partijen in Zuidas brengt werkelijk iets in gang. Dat blijkt mede uit de inventarisatie van case studies op de centrale thema’s uit het Duurzaamheidsverslag Zuidas. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk partijen te betrekken bij het realiseren van een goed functionerend en duurzaam centrum. Bekijk het verslag hier. In 2013 zullen er in Nederland meerdere Green Business Clubs worden opgestart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@greenbusinessclub.nl

http://www.greenbusinessclub.nl/nl/news/duurzaamheidsverslag-zuidas-gelanceerd

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes