“Als je het maximale van een marktpartij vraagt, moet je ook zelf laten zien dat je er als bedrijf vol voor gaat”

In de #BuildingLife Spotlight serie gaan we in gesprek met #BuildingLife Ambassadeurs over hun ambities en ervaringen op weg naar een Whole Life Carbon Aanpak. Bij deze aanpak verbinden we operationele en materiaalgebonden emissies, en kijken we naar de hele levenscyclus van een gebouw. Van CO2-neutrale gebouwen naar CO2-neutrale productie, bouw, gebruik en sloop/hergebruik! Samen met World Green Building Council, diverse andere Europese Green Building Councils, private partijen, publieke partijen en de #BuildingLife Ambassadeurs werken we aan het #BuildingLife project. Het doel is om de Whole Life Carbon Aanpak te verankeren in nationale wet- en regelgeving. Verschillende ambassadeurs maken zich hard voor deze aanpak, onder wie Cherryl Djoegan, ontwikkelaar en specialist circulair bouwen bij HD Groep. Verantwoordelijk voor een gebiedsontwikkeling en de duurzaamheidsvisie.  

#BUILDINGLIFE Spotlight

Waarom koos je voor de rol van #BuildingLife Ambassadeur? 

“Ik wilde aansluiting vinden bij een vooruitstrevende groep. Het gaat om kennis geven en nemen. Zonder elkaar komen we nergens.”  

Wat doet HD Groep aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving? 

”In 2030 wil HD 100 procent circulair zijn. Door in de planfase van onze projecten al te sturen op inzet van biobased materialen en minimale milieu-impact, zetten we circulariteit bovenaan de agenda en zorgen we dat alle partners binnen de bouwketen er in mee moeten. Wij beoordelen waarde die je creëert voor mens en milieu, door niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst te kijken.”

Welke elementen zijn belangrijk op weg naar een CO2-neutrale bouwkolom in 2040? 

“Het startpunt helder hebben, een duidelijk doel stellen, daar ook partners op selecteren en zorgen dat iedereen steeds dezelfde kant op kijkt. Wij hebben als ontwikkelaar en daarmee sturende partij een verantwoordelijkheid om de gehele bouwkolom mee te nemen. Dit doen wij door er vanaf het begin op te sturen en ook harde KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren, red.) te stellen.”  

Hoe reduceer je de embodied carbon van jouw producten/projecten/concepten? 

“Dit doen wij op twee manieren: door toepassing van biobased materialen of toepassing van hergebruikte materialen. We hebben nu op drie verschillende projecten objecten aangewezen die in hout worden ontwikkeld en bij lopende projecten bekijken wij waar we bestaande producten kunnen hergebruiken. Daarnaast hebben wij ook aandacht voor de volgende gebruiksduur; hoe kunnen we het ontwerp zo optimaliseren dat ze dat de producten die we nu inzetten ook hergebruikt kunnen worden in de toekomst.

Waarom doen jullie dat?

“De gedachte hierbij is dat producten meerdere malen en voor meerdere doeleinden ingezet kunnen worden. Ook ontwerpen we de producten zo dat ze demontabel zijn. Hoe makkelijker iets in en uit elkaar kan, hoe makkelijker hergebruik. Dat noemen wij ontwerpen naar gebruiksduuroptimalisatie.”  

Wat verwacht je van de overheid / marktpartijen / producenten / gebruikers / architecten om de Whole Life Carbon aanpak vooruit te brengen? 

“Kennisdeling en verantwoordelijkheid pakken. De overheid heeft de ambitie om in 2030 voor de helft circulair te zijn. We zitten nu op een kantelpunt waarbij veel wordt geïnvesteerd in kennisontwikkeling. Daar moet iedereen vooral mee doorgaan, maar ook die opgedane kennis met elkaar delen om samen verder te komen. Gebruikers moeten de noodzaak van duurzame producten in gaan zien. Als wij zorgen dat duurzame producten in prijs competitief zijn met traditionele producten, helpen we ze voor de duurzame variant te kiezen. Daar ligt een educatieve en onderzoekende rol voor iedereen in de bouwketen.”

Hoe stimuleren jullie marktpartijen om met de Whole Life Carbon aanpak aan de slag te gaan?

“Als je het maximale van een marktpartij vraagt, moet je ook zelf laten zien dat je er als bedrijf vol voor gaat. Wij kiezen onze partners uit op deze mentaliteit en dagen ze uit om mee te gaan in onze ambities en doelstellingen.”  

Wat is je advies aan andere partijen die hiermee aan de slag willen gaan?

“Kom over die drempel heen, start nu en wees niet bang om fouten te maken. Mouwen opstropen en aan de slag! Deel je kennis en lever duurzame producten die in prijs competitief zijn.”

Over #BuildingLife

Wil je bijdragen aan een gebouwde omgeving zonder materiaalgebonden emissies? Onderteken dan de intentieverklaring, ga aan de slag met de roadmap Whole Life Carbon of lees meer over het #BuildingLife project.

DGBC-partners

HD Groep

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie