Aandacht voor CO₂-neutrale gebouwde omgeving internationale Klimaattop (COP28) 

Over twee dagen begint de klimaattop van de Verenigde Naties (COP28) in Dubai. World Green Building Council (WGBC) is namens het wereldwijde netwerk van Green Building Councils aanwezig. WGBC vraagt met verschillende acties aandacht voor de rol van de gebouwde omgeving als kritische succesfactor bij de aanpak van de wereldwijde opwarming. Een van de acties is het op 6 december publiceren van een open brief aan politiek leiders en beleidsmakers.   

De brief benadrukt de essentie van politiek leiderschap en erkenning van de mogelijkheden binnen de sector om de duurzame transformatie te bewerkstelligen. WGBC dringt aan dat regeringen hun toezeggingen handhaven om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Hiervoor zijn stevige beleidsmaatregelen en regulering nodig. De brief is ondertekend door Green Building Councils, haar partners over de hele wereld en ondertekenaars van het Net Zero Carbon Buildings Commitment. DGBC roept bij dezen al haar partners op de brief ook te ondertekenen. 

Internationale samenwerking hoognodig  

De bouw- en constructiesector draagt momenteel bij aan 37 procent van de wereldwijde emissies. Ondanks groeiend bewustzijn over de impact van gebouwen op de klimaatnoodsituatie, verloopt collectieve actie niet snel genoeg. WGBC spoort aan tot een gezamenlijke inspanning. Doel hiervan is om écht in actie te komen. Alleen zo houden we de wereld op koers voor het halen van het 1,5°C doel van het Klimaatakkoord van Parijs. En we borgen een toekomstbestendige leefomgeving.  

Dutch Green Building Council werkt veel samen met World Green Building Council om de gebouwde omgeving snel te verduurzamen. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden en de aanwezigheid bij COP28. Maar ook het Advancing Net Zero Project. Dit wereldwijde project van WGBC en nationale Green Building Councils laat de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving op nul uitkomen. Bij deze aanpak telt niet alleen het gebruik van gebouwen, maar ook de CO2-uitstoot bij de bouw en het onderhoud van een gebouw. De aanpak raakt de Paris Proof aanpak en het Europese project #BuildingLife. Daarin werken we op Europees vlak toe naar een zogenaamde Whole Life Carbon-aanpak, die zich richt op CO2-uitstoot tijdens de hele levenscyclus van het gebouw.  

 Onderteken nu

 Ben je DGBC-partner en steun je de oproep? Onderteken dan ook. Voor het ondertekenen is een wachtwoord nodig, laat het ons daarom voor 1 december weten via m.olsthoorn@dgbc.nl.  

 

Overige partners

World Green Building Council

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?