Jan Kadijk

Jan Kadijk (1968) is Manager Kennis & Innovatie bij Dutch Green Building Council (DGBC). Verantwoordelijk voor het inhoudelijk vormgeven van nieuwe thema’s van DGBC zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, waterzuinig bouwen, sociale duurzaamheid. Ook agendeert hij urgente maatschappelijke thema’s en de rol die de bouw- en vastgoedsector hierin spelen. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Framework Climate Adaptive Buildings (FCAB), dat beschrijft hoe fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

Jan is opgeleid als sociaal geograaf aan de Universiteit Groningen. Hij werkte eerder aan kennisoverdracht rond ruimtelijke kwaliteit, regionale samenwerking en slimme steden bij het Nirov (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), de Nieuwe Kaart van Nederland, Platform31 en Smartsensors.me. Jan is naast zijn werk bij DGBC actief als bestuurslid/programmeur bij stadsplatform TOPdelft. 

LinkedIn

Thema’s: Klimaatadaptatie, sociale duurzaamheid, biodiversiteit 

Publicaties: Framework for Climate Adaptive Buildings, Klimaatadaptatie Publicaties  

Laatste nieuws

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024