Editie 2017

Winnaar

Peter Göbel 

Algemeen directeur ING Real Estate Finance Nederland en lid van het Global REF MT

Peter Göbel durft piketpalen te slaan. ING REF introduceerde in 2016 een duurzaam 5-stappenplan. Ook hebben de vastgoedklanten van de financier een brief ontvangen waarin staat dat zij dit jaar een verduurzamingsplan bij ING dienen aan te leveren voor hun kantoor- en bedrijfspanden. Als zij dit niet doen, zal ING REF vanaf 2018 geen verlenging van de bestaande financieringen verstrekken. In 2023 wil ING alleen nog ‘groene’ panden in portefeuille hebben.
Naast deze maatregelen is Göbel al langer actief om klanten te ondersteunen bij het verduurzamen van panden. Dat gebeurt onder andere door het bieden van rentekortingen, financieringsarrangementen, het overnemen van kosten voor labelen van panden en subsidieadvisering.

De genomineerden

Lex de Boer

Directeur-bestuurder Woningcorporatie Lefier

Lex de Boer, directeur van de zowel in Drenthe als Groningen actieve woningcorporatie Lefier, doet mee met het landelijke project de Stroomversnelling, waarbij bestaande woningen energieneutraal worden gemaakt. Daarnaast is Lefier betrokken bij Groningen gasloos.
Zijn corporatie heeft een hoge ambitie en de komende jaren willen ze ongeveer 4.000 woningen nul-op-de-meter (NOM) bouwen. Door renovatie van bestaande woningen en alle grondgebonden nieuwbouw. Onder zijn leiding werden de eerste aardbevings-bestendige en energiezuinige woningen gebouwd in Groningen

Lot van Hooijdonk

Wethouder Verkeer & Mobiliteit, Duurzaamheid en Milieu gemeente Utrecht

Lot van Hooijdonk weet groene idealen om te zetten in concrete acties en maakt zich sterk voor een circulaire economie. Haar missie: milieubeleid samen met burgers vormgeven. Ze was deelnemer aan onderhandelingen voor het nationale Energieakkoord en is lid van de commissie milieu, energie en mobiliteit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Als snelst groeiende stad van Nederland wil Utrecht in 2050 volledig circulair zijn. De gemeente Utrecht is al koploper bij energiebesparing in bedrijven. Als het aan haar ligt is Utrecht de eerste gasloze grote gemeente van Nederland.

Haar gedrevenheid levert naast concrete resultaten op het gebied van duurzaamheid ook een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek op. In januari 2017 werd ze door het vakblad Binnenlands Bestuur verkozen tot beste jonge bestuurder 2016.

Harm van Oorschot

Directeur centrale diensten Lidl Nederland

Harm van Oorschot neemt continu het initiatief om energiebewust te ondernemen. Onder zijn leiding wordt al het vastgoed verduurzaamd. Meer dan 10.000 medewerkers zijn geschoold in efficiënt omgaan met energie. Lidl wil na 2018 in de ruim 400 filialen geen aardgasaansluiting meer hebben. Ook worden filialen voorzien van oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Alle nieuw te bouwen filialen voldoen aan het hoogst haalbare energielabel A++++ en zijn van binnen en van buiten geheel uitgerust met LED-verlichting

In de nieuwbouw streeft men het hoogst haalbare na voor wat betreft duurzaamheid. Lidl Nederland is hiermee zelfs internationaal koploper. Lidl opende vorig jaar het meest duurzame distributiecentrum van Europa in Waddinxveen. Het bedrijf laat tevens onderzoeken hoe het volledig CO2-neutraal kan worden.

Coert Zachariasse

CEO Delta Development Group

De wereld een beetje mooier maken voor de toekomstige generatie, dat is waar het projectontwikkelaar Coert Zachariasse simpelweg om gaat. Hij is al jaren een van de duurzame boegbeelden van ons land en een internationaal voorbeeld. Dat komt mede door zijn rol als drijvende kracht achter de Cradle to Cradle filosofie die hij in 2007 omarmde. Daarop baseert hij de ontwikkeling van Park 20|20 in Hoofddorp. Hier wordt 89.000 m2 duurzame kantoorruimte gebouwd. Ook is hij een van de initiatiefnemers van The Valley, de nationale hub voor de circulaire economie, onderdeel van Schiphol Trade Park. Dit is het nieuwe duurzame werkgebied langs de A4. The Valley maakt deel uit van het nationale programma ‘Nederland als circulaire hotspot’.
Hij zet daarnaast veel in op kennisdeling. Zachariasse heeft veel ideeën over nieuwe manieren van bouwen maar vindt binnenklimaat, sfeer en kwaliteit van de werkplek minstens zo belangrijk

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie