Daphne Braal - Interim-directeur

De verduurzaming van de sociale woningvoorraad en de energietransitie in kwetsbare wijken hebben haar bijzondere aandacht. Gebiedsgericht samenwerken met partijen die betrokken zijn bij de wijk én het koppelen van vastgoedopgaven aan sociale kansen, dat is waar Daphne energie van krijgt. En dit zal ook ongetwijfeld terugkomen in het vervolg van haar maatschappelijke loopbaan.

Daphne studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie werkte zij jarenlang bij de Rijksoverheid, onder andere als senior beleidsadviseur Mededingingsbeleid bij het Ministerie van Economische Zaken, als hoofd Strategie en Consumententoezicht bij de OPTA (de externe toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt) en als directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (de externe financieel toezichthouder op de woningcorporatiesector).  

Laatste nieuws

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024