College van Deskundigen

Stichting Dutch Green Building Council treedt op als schemabeheerder van BREEAM-NL. Een cruciale rol is daarin weggelegd voor het College van Deskundigen, afgekort CvD. Binnen het CvD is een vacature voor een lid met ervaring met BREEAM-NL vanuit de bouwfysica, installatietechniek of installatieadvieswereld. Met deze oproep nodigt DGBC iedereen die binnen het profiel past uit zich te aan te melden als kandidaat. 

BREEAM-NL voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving 

DGBC heeft keurmerken ontwikkeld voor het objectief en eenduidig vaststellen van de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden. DGBC werkt onder licentie van de ontwikkelaars van de BREEAM-methodiek, het Engelse BRE (Building Research Establishment). DGBC is als ‘National Scheme Operator’ contractueel verplicht zich te houden aan de inhoudelijke randvoorwaarden en de merkenrechten van de BREEAM-methodologie.  

Rol van het College van Deskundigen 

Binnen het certificeringsysteem van DGBC heeft het CvD een formele, onafhankelijke rol ten opzichte van het bestuur en het bureau van DGBC. Vanuit die rol is het de primaire taak van het CvD om de kwaliteit en het functioneren van de schema’s te overzien, daarop te sturen en daar zo nodig bestuur en projectbureau op aan te spreken. Daarnaast adviseert het CvD op het gebied van de DGBC-thema’s, waaronder CO2-reductie, Circulariteit, Gezondheid en Klimaatadaptatie. 

Profiel  

Voor het CvD zoeken wij een lid: 

 • Met bestuurlijke ervaring en een breed netwerk in de context van de gebouwde omgeving

 • Met kennis van en ervaring op het gebied van certificering in het algemeen en bij voorkeur van BREEAM-NL

 • Met kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en de gebouwde omgeving

 • Kennis van de installatietechniek vanuit een uitvoerende of adviserende rol

 • Kennis van een of meerdere DGBC thema’s

 • Die als ambassadeur binnen de sector kan optreden

 • Wiens organisatie bereid is om –indien nog niet het geval - partner te worden van DGBC

Inschatting benodigde tijdsbesteding

 • 1 dagdeel per 3 maanden: vergadering  

 • Zitting is voor een periode van 3 jaar met maximaal één verlengingstermijn 

Procedure 

 • Aanmelding is geen garantie voor deelname

 • Het huidige College van Deskundigen toetst de aanvragen

 • Het totale CvD dient volgens het ‘all parties concerned’ principe te zijn samengesteld; dit is een toetsingscriterium

 • Kennis van accreditatie en van persoonsschema’s binnen het CvD zijn vereisten en derhalve toetsingscriteria voor het CvD als geheel

 • Deelname is op persoonlijke titel

 • Alle aanmeldingen krijgen persoonlijk reactie

 • Op verzoek wordt het Reglement College van Deskundigen toegestuurd

Participeren? 

Wil je actief bijdragen aan de kwaliteit en het goed functioneren van de BREEAM-NL schema’s in Nederland? Kun jij je hier onbezoldigd voor inzetten? Omvat jouw profiel het genoemde werkgebied en kun jij je vinden in de rol van een College van Deskundigen? 

Maak dan jouw interesse, voorzien van een motivatie, kenbaar aan Martin Mooij, via m.mooij@dgbc.nl, of 088 – 55 80 100, ook voor nadere informatie.

Laatste nieuws

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken