Algemene voorwaarden evenementen

Algemene voorwaarden trainingen

Met het bevestigen van dit formulier voor het volgen van een DGBC-training verklaar je deze Trainingsvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.

1. Kosten

Aan de training zijn kosten verbonden. De tarieven zijn te vinden op www.dgbc.nl/academy. De kosten voor de training dienen voldaan te zijn vóór aanvang van de training. Is dit niet het geval dan kan de toegang tot de training ontzegd worden. De factuur zal worden verstuurd naar het in dit formulier door jouw opgegeven factuuradres. Jij bent verantwoordelijk voor het juist invullen van de factuurgegevens. Blijken deze achteraf onjuist of onvolledig en leidt dit tot een te late betaling dan kan de toegang tot de training ontzegd worden.

2. Certificaten

Voor een aantal DGBC-trainingen (zoals BREEAM-NL Expert en BREEAM-NL Assessor) kom je in aanmerking voor een formele erkenning met bijbehorend certificaat. Deze certificaten hebben een geldigheidsduur. Indien je het certificaat wilt verlengen ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig ondernemen van de betreffende actie, zoals het bijwonen van een studiedag en/of een harmonisatiebijeenkomst of equivalent. Tijdens de training wordt toegelicht wat de vereiste stappen zijn voor verlenging.

3. Vermelding op DGBC-website

Iedereen die een DGBC-training heeft gevolgd en een certificaat heeft ontvangen voor de rol van BREEAM-NL Expert of BREEAM-NL Assessor heeft de mogelijkheid zich te laten vermelden op de DGBC-website www.breeam.nl. Je wordt in de gelegenheid gesteld aan te geven of je ‘benaderbaar’ wilt zijn via deze website met vermelding van e-mail adres en telefoonnummer.

4. Actueel houden van je gegevens

Je bent zelf verantwoordelijk voor verstrekken van de juiste gegevens aan DGBC ten behoeve van vermelding op certificaat en website. Bij wijziging in bijvoorbeeld de organisatie, een adres, mailadres of telefoonnummer dien je dit zo spoedig mogelijk aan DGBC door te geven.

5. Annulering door deelnemer

Een deelnemer kan tot 2 weken voorafgaand aan de eerste trainingsdag kosteloos annuleren. Dit kan alleen per e-mail aan academy@dgbc.nl. Als een deelnemer minder dan twee weken voorafgaand aan de eerste trainingsdag annuleert wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij een no-show (onaangekondigd wegblijven) zijn de volledige kosten verschuldigd en zal er geen sprake zijn van restitutie of verplaatsing van de deelname-datum. Als een Assessor minder dan twee weken voorafgaand aan de Harmonisatiebijeenkomst annuleert, wordt eenmalig een bedrag van € 50,- (ex btw) in rekening gebracht en ontvang je hiervoor een factuur.

6. Annulering door DGBC

DGBC behoudt zich het recht voor, in geval van te weinig inschrijvingen, een training tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de trainingsdatum te annuleren. Je inschrijving wordt dan automatisch en kosteloos doorgezet naar de volgende trainingsdatum. Je mag in zo’n geval kosteloos annuleren.

Laatste nieuws

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes