Level(s) webinar

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

Ontdek hoe certificeringsprogramma's aansluiten bij het EU-kader voor duurzame gebouwen. Onze projectleider Laetitia Nossek zal als spreker een toelichting geven over de vergelijking tussen BREEAM-NL en Level(s). 

Hoewel Level(s) een hulpmiddel is om professionals in de gebouwde omgeving te helpen nadenken over en communiceren over wat duurzaamheid voor gebouwen betekent, stelt het geen maatstaf voor prestaties. Om aan te sluiten bij toekomstige EU-beleidsdoelstellingen, bevatten de toonaangevende certificeringsprogramma's van Europa al niveau-indicatoren - en dit heeft gevolgen voor degenen die certificering zoeken.

Door Level(s) te gebruiken, investeren belanghebbenden in een kosteneffectief raamwerk dat hen helpt hun bouwprojecten toekomstbestendig te maken in overeenstemming met de circulaire economie, koolstofprestaties gedurende het hele leven en groene beleidsdoelstellingen.
Maar hoe vormt Level(s) precies een aanvulling op certificatieschema's? Wat is de reden dat een commercieel georiënteerd bedrijf zich daarnaast met Level(s) zou bezighouden? Wat zijn de belangrijkste voorbeelden waarin beide zijn gebruikt om duurzaamheidsresultaten te behalen? En hoe ziet de verdere integratie van Level(s) en certificatieschema's er in de toekomst uit?

Aanmelden?

Aanmelden kan bij de inschrijfknop links. 


Ontwerpagenda:

10:05 – 10:15            

Welcome and introductie (5 min)

10:05 – 10:15

Bereiken van hogere duurzaamheidsprestaties van gebouwen met Level(s) Josefina Lindblom, Policy Officer, DG ENV.B.1 (10 min)

10:15 – 10:45 

Europa's belangrijkste beoordelingstools voor groene gebouwen koppelen aan Level(s)

  •  Speaker on DGNB-DE (10 min)
  •  Speaker on VERDE-ES (10 min)
  •  Speaker on BREEAM-NL (10 min)

 

10:45 - 11:55 

Q&A (10 min)

10:55 – 11:00 

Afronding en conclusie (5 min)

 

Wat is Level(s)?

Level(s) is een EU beoordelings- en rapportagekader dat de basis vormt voor het opnemen van levenscyclusdenken en circulariteit in zowel bouwprojecten als beleid. Het centrale idee achter het Level(s)-kader is dat de EU-lidstaten een gemeenschappelijke reeks indicatoren en methodologieën gebruiken voor het meten van de milieuprestaties van gebouwen, waardoor best practices rechtstreeks kunnen worden vergeleken, resultaten kunnen worden gedeeld en empirisch onderbouwde doelen kunnen worden gesteld. Het is ontwikkeld om te worden toegepast op woongebouwen of kantoren; de principes ervan zijn echter breed toepasbaar op de meeste soorten gebouwen.

Het Level(s)-raamwerk:

  • Brengt minimale aantallen indicatoren met maximale hefboomwerking om duurzaamheid te leveren: Niveau(s) bieden een startpunt voor denken over de hele levenscyclus. Het is gebaseerd op zes macrodoelstellingen om de belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen aan te pakken (circulaire materiaalkringlopen, waterbronnen, gezonde en comfortabele ruimtes, levenscycluskosten en klimaatmitigatie en -adaptatie). Deze zijn te volgen via zestien indicatoren.
  • Biedt de gemeenschappelijke taal die nodig is om betrouwbare en vergelijkbare resultaten te produceren: Level(s) is gebaseerd op een methode die beproefd en getest is door de bouwsector in de EU. Het bevordert een gemeenschappelijk begrip van duurzaamheidsprestaties bij alle actoren in de waardeketen, wat van fundamenteel belang is voor effectieve samenwerking.
  • Helpt actoren zich aan te passen aan het EU-beleid: Niveau(s) geven richting aan het EU-beleid, bijvoorbeeld bij de voorgestelde herzieningen van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (die de berekening van de levenscyclus-GWP vereist voor grote gebouwen vanaf 2027, en voor alle nieuwe gebouwen tegen 2030) en de energie-efficiëntierichtlijn. Niveau(s) worden geïntegreerd in de Sustainable Finance Taxonomy en in de nieuwe reeks vrijwillige 'EU Green Public Procurement Criteria for public buildings, office buildings and schools' die naar verwachting in 2023 zal worden gepubliceerd. te verwachten met de 'Routekaart voor de reductie van koolstof gedurende het hele leven' (voorzien voor 2023).

Voor meer informatie over Level(s) kunt u de website bezoeken en/of de factsheet ‘Level(s), A common language for building assessment’ downloaden