Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Stichting Dutch Green Building Council treedt op als schemabeheerder van het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Bij het sturen van de verdere ontwikkeling van dit keurmerk voor nieuwe gebouwen en renovaties is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Binnen deze Adviesgroep zijn momenteel meerdere vacatures. Met deze oproep nodigt DGBC iedereen die binnen onderstaand profiel past uit zich te aan te melden als kandidaat voor het vervullen van één van de vrije plaatsen.

Positieve energie en nieuwe ideeën

De adviesgroep wordt samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe, zodat de diverse invalshoeken uit markt, wetenschap en overheidsinstanties zijn vertegenwoordigd. De voornaamste taak van de adviesgroep is het sturen van de ontwikkelingen van het keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw via de inhoud, de relevante processen, ontwikkelingen in de markt en wet- en regelgeving. De leden van de adviesgroep doen dit op basis van hun kennis, ervaring en netwerk in de nieuwbouw en grootschalige renovatie en gerelateerde vakgebieden.

Om de kwaliteit, doorontwikkeling en marktadaptatie te garanderen van het BREEAM-NL keurmerk Nieuwbouw de Adviesgroep Nieuwbouw en Renovatie op zoek naar een nieuw lid die met positieve energie en vernieuwende ideeën willen bijdragen aan het keurmerk. Kortom, een grote uitdaging!

De samenstelling van huidige adviesgroepen is hier te vinden: https://www.breeam.nl/over-breeam/advies-en-stuurgroepen-en-cvd

Profielen

Voor de Adviesgroep Nieuwbouw en renovatie zoeken wij een lid met het volgende kennis profiel

Kennisprofiel Architect

 • Expertise en ervaring op het gebied van duurzame architectuur
 • Bij voorkeur een actief architect
 • Inhoudelijke kennis van BREEAM-NL Nieuwbouw, of de bereidheid deze te vergaren, bijvoorbeeld door een BREEAM-NL Expert training;
 • Op een strategische plek in de eigen organisatie en een breed netwerk in de context van de gebouwde omgeving;
 • Met inhoudelijke kennis van en ervaring met de markt van nieuwbouw, hun onderhoud- en renovatieprojecten of aspecten daarvan in de breedste zin van het woord;
 • Wiens organisatie bereid is om – indien nog niet het geval – partner te worden bij DGBC;
 • Affiniteit met het verduurzamen van de bouwsector.


Kennisprofiel Ontwikkelaar

 • Betrokken bij en heeft relevante kennis over het proces van utiliteit en/of woning bouw- en ontwikkelingsprojecten
 • Bij voorkeur werkzaam bij een ontwikkelende vastgoedbelegger
 • Inhoudelijke kennis van BREEAM-NL Nieuwbouw, of de bereidheid deze te vergaren, bijvoorbeeld door een BREEAM-NL Expert training;
 • Op een strategische plek in de eigen organisatie en een breed netwerk in de context van de gebouwde omgeving;
 • Met inhoudelijke kennis van en ervaring met de markt van nieuwbouw, hun onderhoud- en renovatieprojecten of aspecten daarvan in de breedste zin van het woord;
 • Wiens organisatie bereid is om – indien nog niet het geval – partner te worden bij DGBC;
 • Affiniteit met het verduurzamen van de bouwsector.


Kennisprofiel industriële en logistieke projecten

 • Ervaring in het begeleiden en het ontwikkelen van projecten met een industriële en/of logistieke functie 
 • Inhoudelijke kennis van BREEAM-NL Nieuwbouw, of de bereidheid deze te vergaren, bijvoorbeeld door een BREEAM-NL Expert training; 
 • Op een strategische plek in de eigen organisatie en een breed netwerk in de context van de gebouwde omgeving; 
 • Wiens organisatie bereid is om – indien nog niet het geval – partner te worden bij DGBC; 
 • Affiniteit met het verduurzamen van de bouwsector. 


Inschatting benodigde tijdsbesteding

1 dagdeel per 2 maanden: vergadering, incl. reistijd;

Tussen de vergaderingen door: 1 of meerdere dagen. Ter voorbereiding op vergaderingen of het in kleiner comité bespreken van specifieke zaken;

Zitting is voor een periode van 5 jaar met maximaal één verlengingstermijn.

Momenteel is de verhouding digitaal en fysieke bijeenkomst 50/50.

Deelname aan de adviesgroep levert ook veel op. Het netwerk van DGBC is groot en bestaat uit partners die zich volop inzetten om Nederland te verduurzamen. Daarnaast ben je als eerst op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rond het keurmerk en kun je daar sturing aan geven. En natuurlijk draag je actief bij aan een hoger verduurzamingstempo van nieuwbouwprojecten.

Extra informatie

 • Aanmelding is geen garantie voor deelname;
 • De huidige adviesgroep toetst de aanvragen;
 • Deelname is op persoonlijke titel;
 • Alle aanmeldingen krijgen persoonlijk reactie.


Meedoen?

Wil je bijdragen aan de kwaliteit en het goed functioneren van de BREEAM-NL keurmerken in Nederland? Kun je je hiervoor vrijwillig en onbetaald inzetten? En pas je bij een van de genoemde profielen?

Maak dan je interesse, voorzien van een motivatie én CV, kenbaar aan Bastiaan Versteeg, Projectmanager van DGBC, via b.versteeg@dgbc.nl, of +31 (0)88 - 55 80 100. Heb je behoefte aan meer informatie, dan kun je ook bij Bastiaan terecht.


BREEAM-NL voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving

Stichting DGBC heeft het BREEAM-NL keurmerk ontwikkeld voor het objectief en eenduidig vaststellen van de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden. DGBC werkt onder licentie van de ontwikkelaars van de internationale BREEAM-methodiek, het Engelse BRE (Building Research Establishment).

Laatste nieuws

Concrete oplossingen die jouw organisatie kunnen helpen om netcongestieproblemen te omzeilen

De uitdaging van netcongestie in de energietransitie: 5 tips voor jouw organisatie

Nederlands architectenbureau VenhoevenCS voor duurzame architectuur, stedenbouw en infrastructuur, heeft duurzaam Olympisch zwembad Parijs ontworpen

Duurzaam olympisch zwembad Parijs naar Nederlands ontwerp klaar voor de Spelen

Whitepaper helpt architecten vroeg in het bouwtraject duurzame keuzes te maken

Duurzame keuzes architecten doorslaggevend in het ontwerpproces