Adviesgroep BREEAM-NL Gebied

DGBC is op zoek naar nieuwe leden voor de Adviesgroep voor BREEAM-NL Gebied. Stichting Dutch Green Building Council treedt op als schemabeheerder van BREEAM-NL Gebied. Bij het sturen van de verdere ontwikkeling van dit keurmerk voor de (her)ontwikkeling van gebieden is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL Gebied. Binnen deze Adviesgroep zijn we op zoek naar aanvullende kennis en inbreng vanuit marktpartijen. Met deze oproep nodigt DGBC iedereen uit die zich kan vinden in onderstaand profiel om zich aan te melden als kandidaat voor het vervullen van één van de vrije plaatsen. 

Positieve energie en nieuwe ideeën 

De adviesgroep wordt samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe, zodat de diverse invalshoeken uit de markt, wetenschap en overheidsinstanties zijn vertegenwoordigd. De voornaamste taak van de adviesgroep is het sturen van de ontwikkelingen van het keurmerk BREEAM-NL Gebied via de inhoud, de relevante processen, ontwikkelingen in de markt en wet- en regelgeving. De leden van de adviesgroep doen dit op basis van hun kennis, ervaring en netwerk in de ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en gerelateerde ruimtelijke vakgebieden. 

Om de kwaliteit, doorontwikkeling en marktadaptatie te garanderen van BREEAM-NL Gebied is de adviesgroep op zoek naar nieuwe leden die met positieve energie en vernieuwende ideeën bijdragen aan het keurmerk. Kortom, een grote uitdaging! 

De samenstelling van huidige adviesgroepen is hier te vinden. 

Profielen 

Voor de Adviesgroep Gebied zoeken wij kandidaten die een aanvulling zijn op de huidige leden en daarmee een afspiegeling vormen van de markt. Hiervoor zoeken we met name kandidaten die werkzaam zijn bij een ontwikkelaar, landschapsarchitect, overheid (gemeente of provincie) of kennisinstelling. 

Kennisprofiel

 • Betrokken bij en heeft relevante kennis over het proces van gebiedsontwikkeling, transformatie en herontwikkelingsprojecten;
 • Inhoudelijke kennis van en ervaring met ruimtelijke processen, wetgeving of aspecten daarvan in de breedste zin van het woord;
 • Kennis of specialisatie in thema’s als klimaatadaptatie, circulariteit, energie, ecologie;
 • Integraal, multidisciplinair en strategisch kunnen denken en over hun eigen werkveld heen kijken;
 • Inhoudelijke kennis van BREEAM-NL Gebied, of de bereidheid deze te vergaren, bijvoorbeeld door een BREEAM-NL Expert training; 
 • Op een strategische plek in de eigen organisatie en een breed netwerk in de context van de gebouwde omgeving en als ambassadeur binnen de sector te kunnen optreden; 
 • Wiens organisatie bereid is om – indien nog niet het geval – partner te worden bij DGBC; 

Inschatting benodigde tijdsbesteding 

1 dagdeel per 3 maanden: vergadering, incl. reistijd; 

Tussen de vergaderingen door: 1 of meerdere dagen. Ter voorbereiding op vergaderingen of het in kleiner comité bespreken van specifieke zaken; 

Zitting is voor een periode van 5 jaar met maximaal één verlengingstermijn. 

De bijeenkomsten worden wisselend  op kantoor bij DGBC, bij een van de leden of op een projectlocatie gehouden.

Deelname aan de adviesgroep levert ook veel op. Het netwerk van DGBC is groot en bestaat uit partners die zich volop inzetten om Nederland te verduurzamen. Daarnaast ben je als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rond het keurmerk en kun je daar sturing aan geven. En natuurlijk draag je actief bij aan een hoger verduurzamingstempo van nieuwbouwprojecten. 

Extra informatie 

 • Aanmelding is geen garantie voor deelname; 
 • De huidige adviesgroep toetst de aanvragen; 
 • Deelname is op persoonlijke titel; 
 • Alle aanmeldingen krijgen persoonlijk reactie.  

Meedoen? 

Wil je actief bijdragen aan de kwaliteit en het goed functioneren van de BREEAM-NL keurmerken in Nederland? Kun je je hiervoor vrijwillig en onbetaald inzetten? En voel je je aangesproken door de vacature? 

Maak dan je interesse, voorzien van een motivatie én CV, kenbaar aan Maikel de Laat, Projectmanager van DGBC, via m.delaat@dgbc.nl, of +31 (0)88 - 55 80 100. Heb je behoefte aan meer informatie, dan kun je ook bij Maikel terecht.  

BREEAM-NL voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving 

Stichting DGBC heeft het BREEAM-NL keurmerk ontwikkeld voor het objectief en eenduidig vaststellen van de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden. DGBC werkt onder licentie van de ontwikkelaars van de internationale BREEAM-methodiek, het Engelse BRE (Building Research Establishment). 

Laatste nieuws

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024