Page 93 - Bidbook
P. 93

      www.asnbank.nl
       Al onze financieringen
in 2030 netto klimaatpositief
  JORT BAKKER
Bedrijfshoofd ASN Duurzame Financieringen
ASN Bank en duurzaam bouwen
ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, investeert sinds haar oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij investeert alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen die handelen met respect voor mens, dier en natuur. ASN Bank bevordert duurzame vooruitgang met ambitieuze duurzaamheids- doelstellingen. De doelstelling voor klimaat luidt:
al onze financieringen en beleggingen zijn in 2030 netto klimaatpositief.
ASN Bank verstrekt zakelijke kredieten aan projecten die bijdragen aan dit klimaatdoel en passen bij haar duurzame missie zoals de verduurzaming van woningen. Instellingen
en projecten voor zorg en welzijn worden gefinancierd, zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. Hiermee draagt de bank er aan bij dat mensen bij ziekte en invaliditeit de zorg ontvangen die ze nodig hebben. Daarnaast financiert ASN Bank installaties voor de decentrale opwekking van energie voor onder andere kantoorpanden, wooncomplexen en culturele instellingen.
92 DGBC | Bidbook 2019
ASN BANK
Banken


   91   92   93   94   95