Page 50 - Bidbook
P. 50

  HENK VERSTEEG
Adviseur bouwfysica - BREEAM-NL Expert
LBP|SIGHT is voor een groot aantal projecten op het gebied van BOUW - RUIMTE - MILIEU het aanspreekpunt voor onderzoek naar en praktische realisatie van duurzaamheid, comfort, gezondheid en circulariteit.
Circulariteit is volgens onze visie geen hype, maar een broodnodige transitie naar een nieuw economisch systeem. Het vormt de basis voor een robuustere economie en een oplossing voor de druk die op het milieu en het klimaat rust. Circulair ondernemen vereist een andere manier van denken. Door al bij de start van het project naar alle facetten van circulariteit te kijken, kun je verandering teweegbrengen.
Een goed voorbeeld hiervan is onze advisering van de ‘Tijdelijke Rechtbank’ in Amsterdam (zie foto). Bij het hoogwaardig realiseren van de duurzaamheid speelden
we een prominente rol. Heel consequent zochten we
naar mogelijkheden van reductie van materiaalgebruik, hergebruik en recycling en het gebruik van zoveel mogelijk donormaterialen. Door slimme ontwerpkeuzes is er een volledig demontabel gebouw ontstaan, dat straks op een andere plek een nieuwe functie kan krijgen.
LBP|SIGHT
  Zonder kwaliteit geen
duurzaamheid!!
  DGBC | Bidbook 2019 49
             www.lbpsight.nl
 


   48   49   50   51   52