Page 49 - Bidbook
P. 49

             www.laride.nl
  Hart voor duurzaamheid
  B. SWINKELS
Partner | Directielid
LARIDE | HART VOOR HUISVESTING
Duurzaamheid en duurzaamheidsambities zijn voor ons een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van onze dienstverlening op gebied van huisvesting. Dat
doen we in alle fasen van het bouwproces: integrale afstemming naar samenwerking, inhoud en exploitatie in elke fase. Daar ligt ons onderscheidend vermogen.
Laride stelt een strategie op ten aanzien van duurzame maatregelen en de effecten daarvan en bewaakt deze gedurende het project. Gezamenlijk gaan wij op zoek naar de meest optimale oplossing, waarbij het comfort wordt geboden door een vertaling naar kosten en exploitatie te maken. Daarnaast werken we met enkele vaste partijen
samen in het kader van het verkrijgen van mogelijke duurzaamheidssubsidies.
Wij hebben enkele BREEAM-NL Experts in dienst die ons duurzaamheidsadviezen geven bij de ontwikkeling en realisatie van huisvesting. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode
om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Daarnaast maken we onder andere ook gebruik van de GPR-gebouw methodiek.
Onze professionals zijn gefocust op het bereiken van een maximaal resultaat en ontzorgen de opdrachtgever bij de verdere uitwerking van de gemaakte keuzes.
48 DGBC | Bidbook 2019
MFA Leende
Adviesbureaus
   47   48   49   50   51