Page 51 - Bidbook
P. 51

            www.merosch.nl
  Zoek de maximale spanning
tussen hier & nu en daar & later
  ESTHER WAGENSVELD
Communicatie
De visie van Merosch is dat duurzaamheid gaat over de leefomgeving van morgen. Om steeds een stap verder te gaan en nieuwe innovaties en technieken toe te passen. Voor Merosch zijn drie thema’s belangrijk: (1) gezondheid, (2) energie en (3) materialen.
• Gezondheid: de gezondheid van de mens staat bovenaan. De leefomgeving moet veilig, gezond en toekomstbestendig zijn.
• Energie:energieneutralegebouwen,vanhetgaslosen smartgrid.
• Materialen:eenmilieu-index,losmaakbaarheid(circulair)en urban mining.
Naast deze drie hoofdthema’s worden mobiliteit, klimaat- adaptatie en sociale cohesie & bedrijvigheid ook altijd meegenomen en geïntegreerd. Merosch speelt een toonaangevende rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We zetten ons maximaal in voor een betere leefomgeving. Daarin delen wij onze kennis, omdat we veel vooroplopende projecten doen. Dit doen we door middel van Merosch Open Source sessies en Merosch Kenniscafés.
Projecten verder brengen dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt, is onze ultieme ambitie. Dit doen we door opdrachtgevers en overige externe projectbetrokkenen aan de hand te nemen en draagvlak te creëren voor nieuwe wegen. Verduurzaming is meegaan met de tijd, in beweging blijven en meegaan met de beweging. Een leefomgeving creëren die klaar is voor de toekomst.
50 DGBC | Bidbook 2019
MEROSCH
Adviesbureaus

   49   50   51   52   53