Page 48 - Bidbook
P. 48

 WILLEM-JAN VAN DEN BERK
Directeur
De missie van Klictet is het realiseren van duurzame gebouwen met een aangenaam binnenklimaat waarbij gezondheid, interactie en communicatie tussen mensen centraal staat.
We kijken daarbij verder dan de standaardoplossingen en helpen om, binnen budget, de verwachtingen van gebruikers
te overtreffen. Bij het ontwerpen van duurzame installaties kijken we naar materialisatie en de initiële investering-
en exploitatiekosten voor de langere termijn (Total Cost
of Ownership). Doordat we vervolgens na oplevering
blijven monitoren, realiseren we een zo duurzaam en energiezuinig mogelijk gebouw, met een optimaal comfort
en tegen de best mogelijke financiële randvoorwaarden, gedurende de hele levensduur van het gebouw. Met ons energiemanagementsysteem Klictix (www.klictix.nl) helpen we met het realiseren van energiebesparing, CO2-reductie en een gezond binnenklimaat. Alles Plug en Play geregeld in één online portaal. We kunnen hiermee onder andere het energieverbruik voorspellen en in één oogopslag het bespaarpotentieel inzichtelijk maken.
KLICTET
 Samen duurzaam- heidsdoelstellingen
realiseren, ook in het gebruik!
 DGBC | Bidbook 2019 47
           www.klictet.nl
 
   46   47   48   49   50