Page 52 - Bidbook
P. 52

 MANTIJN VAN LEEUWEN
Algemeen Directeur
Het NIBE is al bijna 30 jaar koploper in het verduurzamen van de bouw. Het kwantificeren en meetbaar maken van de milieu-impact van bouwmaterialen en bouwwerken ziet het NIBE als een belangrijke, concrete stap naar het verduurzamen van de bouw. Het NIBE vindt het belangrijk om de milieuwinst van vernieuwende bouwwijzen (zoals circulair en biobased bouwen) inzichtelijk te maken.
Om kansen op het gebied van duurzaam bouwen maximaal te benutten, vinden we het van belang dat alle partijen in de keten worden benaderd. Daarom streeft NIBE naar betrokkenheid
bij de gehele bouwketen en adviseert zij zowel producenten, aannemers, architecten, ontwikkelaars als opdrachtgevers.
Het nastreven van deze missie gebeurt door middel van
het geven van adviezen, het ontwikkelen van producten en diensten, het geven van lezingen, het schrijven van artikelen en het doen van onderzoek. Daarbij willen we onze creativiteit en ons innovatievermogen gebruiken om op ons vakgebied grensverleggend te zijn. Dit heeft onder andere geleid tot de volgende producten:
- Een tool waarmee fabrikanten zelf inzicht hebben in de milieu-
impact van hun productieprocessen. (www.epdnibe.com)
- De NIBE-milieuclassificaties, hiermee is in één oogopslag
duidelijk welke producten het meest duurzaam zijn binnen een
toepassing (www.nibe.info)
- Het DUBOkeurmerk: het keurmerk voor duurzame
bouwproducten
NIBE BV
  Duurzamere keuzes beginnen met
het kwantificeren van de impact
 DGBC | Bidbook 2019 51
           www.nibe.org
    50   51   52   53   54