De berekening achter Paris Proof

Voor een volledig duurzame energievoorziening mag een kantoorgebouw straks nog maar 70 kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar verbruiken. Een zorggebouw met overnachting heeft in 2050 per jaar nog maar 80 kWh per vierkante meter. Voor bijvoorbeeld supermarkten is er in 2050 nog 150 kWh per vierkante meter per jaar beschikbaar.

Ga hier naar de rekentool voor jouw eigen gebouw >> 

Die getallen hebben ook betrekking op jouw gebouw en hebben grote invloed op jouw huisvesting. Dan is het goed om te weten waar die getallen vandaan komen en waarom het ene gebouw meer mag verbruiken dan het andere. 

Opbouw van getallen

Die getallen zijn uiteraard niet zomaar uit de lucht gegrepen, daar is een enorme berekening aan vooraf gegaan. Daarbij is niet jouw gebouw als uitgangspunt genomen, maar de hoeveelheid beschikbare energie in 2050. En let op: in 2050 dienen we alle energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld uit zonne- en windenergie. Daardoor is er in 2050 minder energie beschikbaar dan nu. Daarom mogen gebouwen in 2050 ook aanzienlijk minder verbruiken en dus komt het Deltaplan met de volgende berekening:

  • In 2050 is er in heel Nederland 610 petajoule (PJ) duurzame energie beschikbaar: Dat is ongeveer een derde van het huidige verbruik.
  • Gebouwen, inclusief woningen, verbruiken momenteel 36% van alle energie.
  • Voor gebouwen is 36% van die 610 PJ beschikbaar oftewel 220 PJ.
  • Per sector is er gekeken naar het gemiddelde verbruik op dit moment. Een ziekenhuis heeft uiteraard meer energie nodig dan een kantoor. Gemiddeld moet er twee derde bespaard worden ten opzichte van het huidige verbruik om volledig op duurzame energie te kunnen functioneren.  

  • Als die 220 PJ over alle gebouwen in Nederland wordt verdeeld, en er wordt rekening gehouden met het huidige verbruik per gebouw type en gebruiksfunctie is dat terug te rekenen tot een verbruik per vierkante meter per jaar. Let op: dit is op basis van gebruiksoppervlakte.

De Paris Proof getallen voor alle gebouwtypen zijn hier te vinden. 

Petajoule, gasverbruik en kilowattuur

Het hele rekenmodel van het Deltaplan gaat uit van een energieverbruik in kilowattuur. Dat is de eenheid die vooral voor elektriciteit wordt gebruikt. Logisch, want de energievoorziening in 2050 zal grotendeel bestaan uit elektriciteit. Het huidige gasverbruik en het mogelijk duurzaam gasverbruik in 2050 (biogas, waterstof) wordt omgerekend naar kWh (het aantal verbruikte kubieke meter gas vermenigvuldigen met 9,8.)

Het aantal verbruikte GJ vermenigvuldigd met 277,8 is het aantal kWh. Hieronder is de download te vinden 'Getal voor een Paris Proof Kantoogebouw' uit 2017.  In deze publicatie wordt nog gesproken over 50kWh per m2. Deze norm is gewijzigd naar 70kWh per m2 zoals hierboven beschreven. 

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?