Nieuw perspectief op verduurzamingsopgave in Position Paper Whole Life Carbon

De verduurzamingsopgave van de bouwsector gaat verder dan alleen het reduceren van CO2 in de gebruiksfase. Ook het bouwproces en het materiaalgebruik veroorzaken CO2-impact. Hiervoor is een nieuw perspectief nodig op hoe de bouwsector verduurzaamt. We noemen dat de Whole Life Carbon aanpak. Deze aanpak is onderdeel van het Europese BuildingLife programma. Tijdens de #BuildingLife Werksessie op 14 september werden de doelstellingen voor materiaalgebonden emissies en bijbehorend rekenprotocol gepresenteerd. Daarnaast publiceert DGBC een Position Paper waarin wordt uitgelegd wat onder een Whole Life Carbon aanpak wordt verstaan.

Terugblik: #BuildingLife Werksessie

DGBC wil de EU Green Deal in de bouwsector ondersteunen en versnellen; urgentie is uitgesproken om voor de hele bouwsector CO2-doelstellingen te realiseren. De komende twee jaar werken we met de World Green Building Council (WGBC) en diverse andere Europese Green Building Councils aan het project #BuildingLife. Het doel van de samenwerking is om op Europees vlak toe te werken naar een zogenaamde Whole Carbon Roadmap. Tijdens de werksessie op dinsdag 14 september werden de eerste contouren van deze roadmap gepresenteerd. Daarnaast kwam de budgetbenadering aan bod. De deelnemers gingen in kleine groepen met elkaar in gesprek om de aanpak te bespreken en op zoek te gaan naar de kansen en de belemmeringen binnen hun eigen werk.

De interactieve, hybride werksessie werd live uitgezonden vanuit het Leidse laboratoriumgebouw BioPartner 5. Een gebouw dat de doelstellingen van het #BuildingLife project belichaamt. Bij de ontwikkeling van het gebouw zijn een brede benadering van de CO2-impact en een maximum CO2-budget gehanteerd. Daarbij was er aandacht voor zowel de emissies tijdens het gebruik van het gebouw (operational carbon) als de impact van de toegepaste materialen (embodied carbon).

Position Paper Whole Life Carbon

In samenwerking met stakeholders uit de hele bouwkolom en #BuildingLife Ambassadeurs Arcadis, ASN Bank, Colliers, Deerns, EDGE Technologies, Inbo en NIBE ontwikkelden we de Position Paper Whole Life Carbon. Hierin lichten we toe wat er onder een Whole Life Carbon aanpak wordt verstaan. Verder gaan we in deze paper in op de volgende onderdelen:

  • De urgentie van CO2-reductie voor de Nederlandse gebouwde omgeving en de aannames voor het toekennen van emissiebudget aan de gebouwde omgeving;
  • Een methode om de verschillende emissies in te delen;
  • Uitdagingen in de verschillende bouwopgaven;
  • Huidige regelgeving in relatie tot operationele en materiaalgebonden emissies;
  • De impact van verschillende fases in het bouwproces, invloed van materialen en impact van verschillende onderdelen van een gebouw;
  • Een eerste aanzet in leidende principes.

Vervolg: toetsen doelstellingen, budgetbenadering en verdere uitwerking van scenario’s

De komende maanden gaan we de doelstellingen en budgetbenadering verder toetsen met klankbordgroepen en scenario’s verder uitwerken. Vervolgens wordt per doelgroep in de keten een roadmap opgesteld met welke stappen nodig zijn om toe te werken naar de doelstellingen.

De roadmaps met doelstellingen en het rekenprotocol worden toegelicht tijdens het Congres Paris Proof Embodied Carbon op 23 november.

Downloads

Position Paper Whole Life Carbon

Presentatie #BuildingLife Werksessie – Naar een National Whole Life Carbon Roadmap

Gerelateerd

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’