Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Van maandag 1 tot en met vrijdag 12 november 2021 vindt dé klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats in Glasgow (COP26). COP26 wordt gezien als de belangrijkste klimaattop sinds de top van 2015 in Parijs. Toen werd door bijna tweehonderd landen het Parijsakkoord gesloten. De top in Glasgow is cruciaal en bedoeld om landen de kans te geven nieuwe, ambitieuzere klimaatplannen in te dienen om te zorgen dat de afspraken van Parijs in zicht blijven. DGBC werkt al sinds 2016 aan het vormgeven van een programma (Paris Proof) om CO2-uitstoot aanzienlijk te reduceren en zal tijdens de COP26 inzoomen op de rol van de gebouwde omgeving en de oplossingen om grote stappen te maken. 

Build Beter Now

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor de hoogste CO2-uitstoot wereldwijd (39 procent), onderverdeeld in 28 procent operationele CO2 (verwarmen, koelen en verlichting) en 11% vanuit bouwmaterialen en onderhoud. Als sector hebben we een belangrijke sleutel in handen om de CO2-uitstoot grondig te reduceren. Daarom lanceerde de World Green Building Council en de UK Green Building Council met support van diverse Green Building Councils waaronder DGBC op 31 oktober een virtueel paviljoen en expositie onder de noemer “Build Better Now’’ tijdens de COP26.


Build BetterNow is een virtuele experience en serie events die een podium geven aan de meest innovatieve projecten over de gehele wereld op het gebied van biobased en natuurinclusief bouwen tot aan klimaatadapatie. 
Build Better Now zet in op bewustwording van de milieu impact van steden en gebouwen en biedt innovatieve en praktische oplossingen voor zowel het reduceren van CO2-uitstoot als het aanpassen van gebouwen en gebieden aan de klimaatverandering.

Nederlands project geselecteerd BoLT

Een van de projecten die is geselecteerd voor de expositie is het Nederlandse project: Bridges of Laminated Timber (BoLT) van Arup, Schaffitzel, Heijmans. Het concept Bridges of Laminated Timber (BoLT) omarmt de circulaire economie en richt zich op een CO2 reductie, lange levensduur, modulariteit en hergebruik. 
Klik hier voor het persbericht.

Klimaatakkoord Parijs: hoe zat het ook alweer?

In het klimaatakkoord van Parijs, beloofden de 195 landen om stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur in 2050 te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius, door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De wereld ligt inmiddels ver achter op de afgesproken doelstellingen om de temperatuurstijging te beperken en de gevaarlijke opwarming om te buigen. Daarom is COP26 cruciaal!


#BuildBetterNow #BuildingToCOP26 #COP26

Meer informatie

COP26 Built Environment Virtual Pavilion 1-12 November 2021: https://buildbetternow.co/


COP26: https://ukcop26.org/


Lees meer over ons programma's om CO2-uitstoot te reduceren: Paris Proof en #BuildingLife


Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken