Gemeentelijke aanpak voor wonen en bouwen binnen CO2-budget

De woon- en klimaatopgave combineren, hoe pak je dat aan als gemeente? Bij nieuwbouw of grote renovaties gaat het niet alleen om minder energiegebruik, of wel operationele emissies. Er is juist aandacht nodig voor het terugdringen van materiaalgebonden emissies, de uitstoot die gepaard gaan met materiaalgebruik en de realisatie van woningen.

Om de Parijse klimaatdoelen te halen en binnen het 1,5 graden scenario te blijven, zijn doelstellingen voor operationele en materiaalgebonden emissies geformuleerd en is een CO2-budget berekend. Voor Nederland komt dat neer op een totaalbudget van 909 Mton CO2, waarvan 100 Mton CO2 voor de bouw. Bouwen binnen het budget is een enorme opgave. Als we op de huidige manier doorbouwen, is dit budget binnen vijf jaar op.

Stappenplan voor gemeenten

Van ontwerpers en bouwers tot aan beleggers en gemeenten, iedere partij kan vanuit zijn rol bijdragen aan doelen om binnen het budget te bouwen. DGBC ontwikkelt overzichtspagina’s met acties en maatregelen per partij. Ontwikkelaars, investeerders en beleggers kunnen al aan de slag, voor gemeenten is deze pagina nog in ontwikkeling. Momenteel vindt een verkenning plaats van de rol die gemeenten spelen om de Whole Life Carbon aanpak te ondersteunen. Bij deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar de CO2-uitstoot tijdens het gebruik van een gebouw, maar ook naar de CO2 die vrijkomt bij de realisatie en onderhoud van het gebouw.

De verkenning resulteert uiteindelijk in een beslisboom met stappen die een gemeente kan zetten om aandacht te vragen voor het verminderen van materiaalgebonden emissies in de gebouwde omgeving. Daarbij hoort een position paper met achtergrondinformatie.

Carbon Based Design

Speciaal voor gemeenten organiseert Alba Concepts op 7 december een evenement over het nut en de noodzaak van een CO2-budget voor de bouw, de praktische zaken die daarbij komen kijken en de potentie en principes van Carbon Based Design, ontwerpen om CO2 te reduceren. Wil je nu al aan de slag, meld je dan aan voor dit evenement.

BuildingLife

Binnen het BuildingLife project werkt DGBC samen met andere Europese Green Building Councils toe naar een Whole Life Carbon aanpak die reductiedoelen voor operationele en materiaalgebonden emissies combineert. Uit onderzoek blijkt namelijk dat van alle CO2 die bij de bouw en bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, meer dan een derde vrijkomt tijdens de bouw en bij het onderhoud. We zullen dus niet alleen energie moeten besparen, maar werken toe naar CO2-neutrale productie, bouw en sloop/hergebruik.

Lees meer over BuildingLife

DGBC-partners

Alba Concepts B.V.

Gerelateerd

Annemarie van Doorn

Annemarie van Doorn over leiderschap in de bouwsector

Tijdschrift mooie pleinen

BREEAM-NL Gebied helpt bij verduurzamen van pleinen

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’