Europese Commissie legt nieuw klimaatdoel op 90 procent CO2-reductie in 2040 

De EU wil in 2050 klimaatneutraal zijn en heeft een uitgebreid Fit-for-55 programma om in 2030 al 55 procent CO2-reductie te halen. De volgende mijlpaal wordt 2040. Hiervoor is de Europese Commisie nu gekomen met de doelstelling van 90 procent CO2-reductie. Hiermee volgen ze het advies van de Europese klimaatraad van 90 tot 95 reductie gehaald moet worden in 2040 om nog in lijn te blijven om onder de 1,5 graden opwarming te blijven. Wat betekent dit voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector? Een analyse van Eefje Stutvoet, projectmanager bij DGBC. 

“Dit betekent dat we de versnelling die we naar 2030 maken, moeten doorzetten. Klimaatneutraal in 2050 is geen lineaire lijn. DGBC heeft eerder dit pad naar 2050 ook al getekend, waarbij al scherpe tussendoelen voor 2025, 2030 en 2040 zijn gezet. Hierbij gingen we er ook al vanuit dat we in 2040 op 90 procent CO2-reductie zouden zitten. Maar dat we dit halen door de gebouwen al op niveau Paris Proof te hebben. De laatste stappen zitten alleen nog in verduurzaming van het net en de overgang naar een duurzame energiebron.” 

“Ook de EU ziet nu in dat we in 2040 grotendeels klaar zijn en de laatste 10 procent vooral nog zit in de echt lastige sectoren. Dit zie je in de discussie over de landbouw die binnen dit Commissievoorstel grotendeels buiten schot blijft. De energiesector en industrie daarentegen moeten tegen 2040 netto al geen uitstoot meer hebben. De productie van duurzame energie moet dus fors doorgaan, waarbij de EU ook zelf wil inzetten op toename van productie van warmtepompen, zonnepanelen en batterijen binnen de EU. Voor een koolstofvrije industrie wordt naast de overgang naar duurzame energie vooral ingezet op CO2-opslag. De precieze uitwerking van de 2040 doelen wordt later uitgewerkt in de richtlijnen zoals de RED en de ETS.” 

“De EPBD IV was de laatste uit het Fit-for-55 pakket om het beleid uit te zetten binnen Europa om de 2030 doelen te halen. Met het zetten van het 2040 doel ligt het in de lijn der verwachting dat al deze richtlijnen na 2030 doorgezet worden met een extra schep er bovenop richting 2040.” 

Meer weten over EU Beleid en de visie van DGBC? Bekijk het overzicht van EU-beleid voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. 

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken