ESG en klimaatrisico's gaan meewegen in bepaling marktwaarde zakelijk vastgoed

Ecologische, maatschappelijke en bestuursindicatoren en klimaatrisico's hebben steeds meer invloed op de waardeontwikkeling van vastgoed. Het is daarom belangrijk dat dit soort risico's beter worden meegenomen in de waardering. Daarom is er een nieuwe duurzaamheidsparagraaf ontwikkeld voor taxaties van commercieel- en zakelijk vastgoed. De nieuwe duurzaamheidsparagraaf gaat in op 17 februari. 

Banken hebben samen met de grote taxatiekantoren, taxatiesoftwareleveranciers en brancheverenigingen van taxateurs en makelaars de duurzaamheidsparagraaf, ook wel DuPa 2.0 genoemd, ontwikkeld. Hiermee wordt in het taxatierapport expliciet rekening gehouden met ESG en klimaatrisico's, zoals bijvoorbeeld overstromingen, bij het bepalen van de marktwaarde.  

Reinier Mijsberg, Hoofd Taxatieteam bij ABN AMRO en lid van de werkgroep Taxaties van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): “Het bootje moet nu uit de haven. Het is tijd dat ESG en klimaatrisico's mee worden genomen in elke taxatie, zodat de impact op de marktwaarde ook duidelijk wordt. Wij zullen als banken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en in gesprek blijven gaan met onze klanten om hen te helpen met de verduurzaming van hun vastgoed.”

Impact duurzaamheid op marktwaarde

Door het invullen van deze vernieuwde paragraaf wordt het voor taxateurs makkelijker om de duurzaamheidsprestaties van een pand te beschrijven en de impact in te prijzen in de marktwaarde. Zo wordt bijvoorbeeld het feitelijke energiegebruik uitgevraagd, zodat de CO2-uitstoot en de kosten voor energiegebruik kunnen worden ingeschat. Ook moeten risico's op bijvoorbeeld overstroming, bosbranden en funderingsproblemen worden meegenomen bij het bepalen van de marktwaarde. Tot slot wordt de taxateur gevraagd om te bepalen wat de marktwaarde is van het getaxeerde object, als het wordt verduurzaamd naar bijvoorbeeld een A-label, inclusief de maatregelen en kosten daarvoor.  

Basis voor verantwoorde kredietverlening

Voor banken en andere opdrachtgevers is het belangrijk dat deze risico's worden meegenomen, omdat de waarde van het onderpand niet te laag mag zijn in verhouding tot de gevraagde lening. Een correcte taxatie vormt daarom de basis voor verantwoorde kredietverlening aan de vastgoedsector. De nieuwe paragraaf sluit aan bij de ESG-rapportageverplichtingen van grote en beursgenoteerde bedrijven om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. Deze Europese richtlijn heet CSRD, lees meer over wat voor impact dit heeft op de bouw- en vastgoedsector in ons EU Beleidsoverzicht.  

DGBC en de duurzaamheidsparagraaf voor kantoren

De DuPa 2.0 bouwt voort op de eerste versie van de duurzaamheidsparagraaf die in 2020 is ontwikkeld voor kantoren. In samenwerking met onder andere taxateurs, banken en brancheverenigingen heeft DGBC hierin het voortouw in genomen. De eerste duurzaamheidsparagraaf maakte de duurzaamheidsfactoren inzichtelijk die de waarde van het gebouw beïnvloeden en moest taxateurs bewust maken van de duurzaamheidsprestaties van het te taxeren kantoor. De NVB leidt sinds 2022 de doorontwikkeling van de duurzaamheidsparagraaf.

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen