Carbon-based design: materiaalgebonden emissiereductie in de woningbouw

Van nul-op-de-meter woning naar nul-op-de-bouwplaats, dat is het doel van Carbon-based design. Het onlangs verschenen rapport geeft handvatten aan ontwerpers, opdrachtgevers en ontwikkelaars om materiaalgebonden CO2-emissies in de woningbouw al in een vroeg stadium te reduceren.

Namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie overhandigde #BuildingLife Ambassadeur Thomas Wellink (RVO) het rapport aan Ed Nijpels. Op verzoek van Cityförster en RVO was DGBC betrokken bij de totstandkoming van dit rapport. Ruben Zonnevijlle, Programmamanager Circulariteit, maakte deel uit van het expertpanel.

Hoe kunnen we de klimaatdoelen en de enorme woningbouwopgave in Nederland realiseren? “Zelfs als alle toekomstige woningen volgens de huidige afspraken, BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw) en vier procent emissiereductie in de industrie, gebouwd worden, zal het CO2-budget voor de bouw (bij een 1,5 graad opwarmingsscenario) in 2026 op zijn.” Het rapport Carbon-based design biedt mogelijke oplossingen. Zo wordt het effect van specifieke ontwerpkeuzes op de materiaalgebonden emissies van een woning in kaart gebracht. Daarnaast worden er diverse beleidsaanbevelingen gedaan.

Milieu-impact van woningen

Aan de hand van casestudies illustreert het rapport welke onderdelen van een woning de grootste milieu-impact en de hoogste materiaalgebonden emissies hebben. Die impact is inzichtelijk gemaakt op basis van de S-lagen van Brand en de verschillende levensduurfases van een gebouw. Hiervoor zijn de MPG en EPC/BENG berekeningen van diverse woningtypen geanalyseerd. Uit die analyse blijkt bijvoorbeeld dat de constructie de grootste bron van materiaalgebonden emissies is. De constructie bedraagt maar liefst 38 procent van de totale schaduwkosten van een woning.

Whole Life Carbon: integrale benadering van operationele en materiaalgebonden emissies

“Materiaalgebonden emissies zijn nog altijd een blinde vlek in de bouwsector. Voor ons in Nederland is het de uitdaging om de doelen voor circulariteit en de energietransitie samen te brengen en ook daadwerkelijk te realiseren”, aldus Ruben Zonnevijlle. Een Whole Life Carbon Aanpak kan uitkomst bieden. Binnen het project #BuildingLife werkt DGBC aan een integrale benadering van operationele en materiaalgebonden emissies. De Position Paper ‘Whole Life Carbon’ is de eerste stap om deze opgave weer te geven volgens dit nieuwe principe.

Aan de slag met materiaalgebonden emissiereductie

Wil je inzicht krijgen in de ontwerpkeuzes die je kunt maken om CO2-arme woningen te bouwen? Bekijk dan het rapport Carbon-based Design.

Volgende week verschijnen het rekenprotocol en de achtergrondrapportage ‘Paris Proof Embodied Carbon’ als onderdeel van het #BuildingLife project. Dit onderzoek is uitgevoerd door NIBE in opdracht van DGBC. Het rekenprotocol helpt om materiaalgebonden emissies af te lezen aan de hand van MPG berekeningen. Het resultaat kan worden gebruikt om na te gaan of de materiaalgebonden emissies voor nieuwbouw en renovatie binnen de grenswaarden blijven. De achtergrondrapportage geeft vervolgens uitleg over hoe de grenswaarden bepaald zijn vanuit een CO2-budgetbenadering en schetst kort enkele scenario’s om binnen dit budget te kunnen blijven bouwen.

Gerelateerd

Combinatie van oplossingen noodzakelijk om binnen CO2-budget te blijven

Combinatie van oplossingen noodzakelijk om binnen CO2-budget te blijven

Kantoren met duurzaamheidscertificering presteren aanzienlijk beter

Kantoren met duurzaamheidscertificering presteren aanzienlijk beter

‘Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld’

‘Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld’