#BuildingLife Case: Lidl Almere Oosterwold

In Almere Oosterwold is in 2021 de eerste energie-neutrale en energie-circulaire supermarkt van Nederland opgeleverd, demontabel, modulair en opgetrokken uit hout. Bij het ontwerp van dit Lidl filiaal is zowel gekeken naar het energiegebruik in de exploitatiefase als naar de impact van materialen.

Efficiënt materiaalgebruik

De impact van materialen is zo klein mogelijk door op een doordachte en efficiënte wijze te ontwerpen en te produceren. Zo is FSC-hout ingezet om circulair te kunnen bouwen. Er is speciaal gekozen voor houtsoorten met een zeer lange levensduur. Ook zijn bewust minder materialen ingezet, bijvoorbeeld door bepaalde afwerklagen weg te laten. Denk aan stucwerk, gipsplaten, cement dekvloer, vloerisolatie en schilderwerk. Daardoor is de behoefte aan grondstoffen beperkt. 

Materialen hergebruiken: oude Lidl-polo’s als isolatie

Verder worden materialen, producten en diensten hergebruikt. Zo zijn bijvoorbeeld oude polo’s van medewerkers verwerkt tot isolatie. En afval wordt niet meer geaccepteerd in dit afvalvrije filiaal. 

Compenseren van resterende uitstoot

De resterende CO2-emissies van fossiele grondstoffen en energie worden opgeslagen of gecompenseerd. Dit wordt gedaan door groenaanplant op de locatie. 

Energieneutraal in gebruik

De energie voor de exploitatie wordt op het terrein zelf opgewekt, door zonnepanelen op daken en op carports. Lidl verwacht een energiegebruik van 450.000 kWh voor het filiaal. En nog eens 50.000 kWh voor de laadpalen. De uitstoot wordt lokaal gecompenseerd door olifantsgras op het terrein en stadslandbouw. 

Complete CO2-impact berekend

De complete CO2-impact van materialen en het energiegebruik is doorgerekend door duurzaamheidsbureau NIBE. Voor optimaal inzicht in de materialen is gebruikgemaakt van het Materialenpaspoort. Het blijkt dat de totale CO2-impact 265,65 kg CO2/m2 is. Dat is een besparing van 33,8% ten opzichte van de eigen bouwstandaard van Lidl.  

Demonteren na einde levensduur

Het gebouw is modulair gebouwd en volledig demontabel. De gevels hebben een standaard maatvoering (plaatmaatbreedte 1120x2440 van multiplex) om hergebruikt te kunnen worden. De gebruikte grondstoffen hebben na demontage geen grote bewerking meer nodig, zoals in een recyclingproces. Denk bijvoorbeeld aan vermalen, verhitten of verlijmen. Na demontage kan het bouwdeel direct elders in een bouwwerk geplaatst worden, bij voorkeur in eigen vastgoed. 

Opdrachtgever Lidl
Locatie Almere Oosterwold
Type gebouw Nieuwbouw - Utiliteitsbouw
Opgeleverd 2021
Oppervlakte  2104 m² gebouwoppervlakte
Energielabel Energie neutraal/positief gebouw A++++
Whole Life Carbon 265,65 kg CO2/m2

Bijdragen aan BuildingLife

Wil je een bijdrage leveren aan BuildingLife? Meld je dan aan als Ambassadeur, of lees hier meer over #BuildingLife.

DGBC-partners

Lidl Nederland GmbH

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie