DGBC materialentool voor milieuprestatieberekening

Tot en met 2017 heeft DGBC de DGBC materialentool gratis aangeboden. Vanaf 2018 werkt DGBC samen met One Click LCA voor software voor het bepalen van de MPG. De oude versies van de DGBC Materialentool kunnen niet meer gebruikt voor de milieuprestatieberekening voor je omgevingsvergunning, maar nog wel voor de bepaling BREEAM-NL projecten die zijn geregistreerd vóór 2018.

De DGBC Materialentool maakte gebruik van de ‘Nationale milieudatabase‘ (NMD) voor de producten en materialen die geselecteerd kunnen worden. De DGBC Materialentool kreeg bij het uitbrengen van de nieuwe NMD een update met de nieuwe en gewijzigde materialen en producten. Dit kan betekenen dat er verschillen zijn tussen de uitkomst van milieuberekeningen als verschillende versies van de DGBC Materialentool worden gebruikt. De volgende veries zijn beschikbaar

 • DGBC Materialentool 3.20 = NMD v 2.0
 • DGBC Materialentool 3.10 = NMD v.1.8
 • DGBC Materialentool 3.01 = NMD v.1.7
 • DGBC Materialentool 2.21 = NMD v.1.6
 • DGBC Materialentool 2.12 & 2.13 = NMD v1.5
 • DGBC Materialentool 2.11 = NMD v1.4
 • DGBC Materialentool 2.0 = NMD v1.2
 • DGBC Materialentool 1.0 = greencalc 4.2 en NMD 1.0

Zie onder aan de pagina voor downloads van de DGBC materialentool.

Hoe werkt de materialentool?

De bepalingsmethode is geïntegreerd in de DGBC-Materialentool. De tool heeft een opzet die vergelijkbaar is met een kostencalculatie.

Dit werkt als volgt.

 • In het programma voer je de kenmerken in zoals afmetingen van het bouwwerk.
 • Vervolgens geef je aan om welke bouwproducten het gaat en in welke hoeveelheden.
 • Op basis van deze gegevens over de milieueffecten van basismaterialen berekent het programma volgens de bepalingsmethode de milieueffecten van het gebouw of bouwwerk.
 • Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dit profiel bevat de milieueffecten binnen verschillende effectcategorieën (zoals Emissies en Grondstoffen), uitgedrukt in getallen.
 • De bepalingsmethode drukt deze getallen vervolgens samen uit in een schaduwprijs: de fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken.

Handleiding

Download hier de beknopte startershandleiding:

Gids invoer Milieuprestatieberekening gebouw

Download ook de door SBK uitgegeven en beheerde gids. Deze gids is een praktisch hulpmiddel bij de invoer van een gebouwontwerp in de materialentool en geeft antwoord op veelvoorkomende vragen.

Download

Vul onderstaand formulier in, daarna wordt de download van de DGBC Materialentool V3.20 automatisch beschikbaar gesteld.

Let op! De DGBC Materialentool kan niet meer gebruikt voor de milieuprestatieberekening voor je omgevingsvergunning, maar nog wel voor de bepaling BREEAM-NL projecten die zijn geregistreerd vóór 2018.

Download Materialentool V3.20

Het kan zijn dat je geen rechten heeft om dit programma te installeren, neem in dit geval contact op met je systeembeheerder.

Archief

Plaats het licentiebestand in de programmamap van de materialentool (standaard is dat C:\Program Files (x86)\DGBC\DGBC materialentool v3.10, of C:\Program Files\DGBC\DGBC materialentool v3.10 op een 32-bits versie van Windows). Dit licentiebestand is geschikt voor versie 3.10 en ouder. Voor versie 3.20 is dit licentiebestand niet nodig.

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie