Page 95 - Bidbook
P. 95

            www.triodos.nl
  Een duurzaam gebouw is méér
dan een energiezuinig gebouw
  RIANNE KOSTER
Relatiemanager Duurzaam Vastgoed
Alle gebouwen in Nederland zorgen samen voor een derde van de CO2-uitstoot. Daarom stimuleert Triodos Bank de verduurzaming van woningen en gebouwen zoals monumenten en kantoren. We verduurzamen niet alleen. Een duurzaam gebouw is meer dan een energiezuinig gebouw.
Dat zie je bij de Hallen in Amsterdam. Daar werd een monumentale tramremise omgebouwd tot multifunctioneel complex voor media, mode en ambacht. De renovatie gaf een impuls aan de wijk. Buurtbewoners en lokale ondernemers werden betrokken. Triodos Bank is een van de financiers
van deze herontwikkeling. Nieuwe duurzame technieken werden toegepast zoals een WKO-installatie en ledverlichting. Relatiemanager Duurzaam Vastgoed Rianne Koster: “Met behoud van de monumentale uitstraling van dit erfgoed is
een nieuwe levendige plek ontstaan die bijdraagt aan de leefbaarheid van Oud West.”
Een ander voorbeeld is Schoonschip, de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa. Triodos Bank verstrekt hier hypotheken aan bewoners. Er komen 47 drijvende woningen in Amsterdam Noord waarop woningen en een gezamenlijke sociale ruimte worden gebouwd. De waterwoningen zijn zeer goed geïsoleerd en niet aangesloten op het aardgasnet. Ze worden verwarmd door warmtepompen en zoveel mogelijk zonnewarmte. Bijzonder is dat de woningen samen één aansluiting op het energienet hebben.
94 DGBC | Bidbook 2019
TRIODOS BANK
Banken


   93   94   95   96   97