Page 94 - Bidbook
P. 94

  HEIN WEGDAM
Director Sustainable Real Estate Products
ING wil een positieve invloed uitoefenen op economie, maatschappij en milieu. We streven naar steeds meer duurzame financieringen. Daarom hebben we beleid
op wat we wel en niet financieren door middel van gedifferentieerde financieringsvoorwaarden, waarbij niet groene panden lagere bevoorschotting en minder gunstige voorwaarden krijgen dan groene panden. Dit beleid is gericht op een geheel groen (A-C label) portfolio in 2023, in 2030 50% Paris Proof en in 2040 100% Paris Proof.
Het concreter maken van de opdracht tot verduurzamen is broodnodig. Het biedt houvast. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten. Van alle duurzaam opgewekte energie in Nederland wordt veel door gebouwen verspild. Het opsporen en voorkomen van deze verspilling is veruit de goedkoopste maatregel om CO2-uitstoot te reduceren. Om dit inzichtelijk te maken introduceerde wij de Energierobot tijdens de PROVADA 2018.
ING heeft besloten het Deltaplan Duurzame Renovatie te steunen. Wij vinden dit een goed initiatief met duidelijke
en ambitieuze doelen. Maar vooral ook omdat het vanuit de sector is ontstaan. We zoeken actief de samenwerking met ondernemingen die bijdragen aan duurzame verandering van ondernemingen.
ING REAL ESTATE FINANCE
  Het voorkomen van energieverspilling
is nu de belangrijkste stap
  DGBC | Bidbook 2019 93
         www.ingref.nl
   


   92   93   94   95   96