Page 78 - Bidbook
P. 78

  JOS VAN ELDONK
Architect partner
Als architecten hebben wij een belangrijke rol bij
het realiseren van de leefomgeving van de toekomst. Wij willen die toekomst duurzaam vormgeven en nemen onze verantwoordelijkheid.
Bouwen voor de toekomst
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid begint op het schaalniveau van de stad. Common Affairs werkt in elk project samen met betrokkenen om te bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige gebouwde omgeving. Thema’s als circulariteit, inclusiviteit, klimaatadaptatie en vergroenen
zijn vast onderdeel van onze plannen. Op het niveau van het gebouw zetten we in op het tegengaan van verspilling
door hergebruik. De transformatie van het stadskantoor in Tilburg laat zien dat het mogelijk is om een volledig bio-based en circulair gebouw te realiseren. Het is de uitdaging om zoveel mogelijk elementen te hergebruiken en elementen toe te passen die hernieuwbaar zijn. Elementen in het gebouw kunnen later eenvoudig gedemonteerd worden en op een andere plek een nieuw leven krijgen.
BREEAM als gids
We participeren in DGBC en schrijven mee aan het keurmerk BREEAM-NL Gebied. We zijn bevlogen en met onze experts voor BREEAM-NL Gebied, BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie en BREEAM-NL In-Use hebben we ook een objectieve meetlat in huis om de duurzaamheid van maatregelen te meten op het niveau van de stad en het gebouw.
COMMON AFFAIRS
  Bouw aan een duurzame
leefomgeving!
  DGBC | Bidbook 2019 77
 www.commonaffairs.nl
    76   77   78   79   80