Page 77 - Bidbook
P. 77

            www.benthemcrouwel.com
  Duurzaam bouwen is voor ons
vanzelfsprekend
  MARTEN WASSMANN
Architect , Partner
BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS
Voor Benthem Crouwel Architects is duurzaam bouwen vanzelfsprekend. Wij vinden dat er altijd evenwicht moet zijn tussen ecologische, economische en sociale belangen. De eenvoudigste middelen blijken hiervoor vaak het krachtigst: ontwerpprincipes als compactheid, goede oriëntatie, waterkringloop en efficiënt materiaal- gebruik worden al eeuwen toegepast en hebben hun waarde bewezen.
Deze ‘low tech’ middelen leiden in combinatie met innovatieve technieken tot heldere, logische en mooie gebouwen.
Samen met onze opdrachtgevers creëren wij ontwerpen die bijdragen aan een duurzame toekomst én aan het welzijn van de mensen die onze gebouwen gaan gebruiken.
Het nieuwe hoofdkantoor voor de Goede Doelen Loterijen is een prachtig voorbeeld van een optimaal duurzaam gebouw. Hier transformeerden wij een langdurig leegstaand en verwaarloosd pand in Amsterdam-Zuid tot een hoogwaardige en inspirerende werkplek voor alle 600 medewerkers van de Goede Doelen Loterijen. Het gebouw heeft de BREEAM-NL certificering ‘Outstanding’ gekregen en is daarmee het meest duurzaam gerenoveerde pand van Nederland. Ook is het een sociaal duurzaam gebouw: in intensieve samenspraak met opdrachtgever en gebruikers maakten we een gebouw met veel groen, daglicht, en publieke voorzieningen. Een gebouw dat deze organisatie past als een handschoen en waar iedereen zich thuis voelt.
76 DGBC | Bidbook 2019
Architecten   75   76   77   78   79