Page 169 - Bidbook
P. 169

      www.e-nolis.com
     Energiedata bevatten de sleutel
tot een duurzame gebouwde
omgeving
  GERARD KOOL
Managing Director
E-nolis biedt hét Energy Intelligence Platform om de gebouwde omgeving minimaal 10 jaar eerder Paris Proof te maken. Elk gebouw heeft andere specificaties en wordt anders gebruikt. Een label of algemene benchmark is daarom té beperkt. Door het werkelijke energiegebruik van een gebouw te meten en analyseren met de Energy Navigator ontdek je snel en doeltreffend de omvang van je uitdaging.
Wij tonen de juiste stappen (zowel voor een gebouw als voor het dagelijks gebruik ervan) om een gebouw(en) energie- gezond te maken en geven de tools waarmee opdrachtgevers van ambitie naar realiteit gaan. De Energy Navigator ontsluit daarmee de kracht van hun (energie)data.
Bij het verduurzamen van gebouwen komt veel kijken. Energy Navigator biedt aan de betrokken partijen van eigenaar tot installateur een objectief referentiekader voor een breed gedragen route naar verduurzaming. Daarmee bereiken zij sneller, slimmer en grondiger hun doelstellingen. E-Nolis werkt vanuit DGBC aan een duurzame gebouwde omgeving, onder meer door de DGBC-doelstellingen te onderbouwen met concrete marktcijfers. Ons marktrapport “Roadmap to Paris Proof” bijvoorbeeld legt een gemiddelde energieverspilling in Nederlandse kantoren bloot van € 2,33 per vierkante meter. Zo maken wij de visie en ambitie van DGBC concreet, op een voor E-nolis kenmerkende manier: slimmer, sneller en grondiger.
168 DGBC | Bidbook 2019
E-NOLIS B.V.
Ontwikkelaars   167   168   169   170   171