Page 167 - Bidbook
P. 167

         www.deltadevelopment.eu
     Park 20l20 gezonde materialen en indrukwekkende
architectuur
  ROB VAN DEN BROEK
Directeur
DELTA DEVELOPMENT GROUP
Delta Development Group is ervan overtuigd dat we onze bedrijfstak én de wereld kunnen verbeteren door een duurzame, inspirerende en positieve voetafdruk achter te laten: economisch, ecologisch en sociaal. Echte waarde wordt gecreëerd vanuit waarden. Delta ontwikkelt al 10 jaar vanuit het Cradle to Cradle principe.
Dat heeft geleid tot een aantal vaste pijlers in al ons werk: gezonde lucht, overvloedig daglicht, aangename geluidsniveaus, groen en gezonde materialen. Circulariteit en duurzaamheid zijn gelukkig gemeengoed geworden. Op deze basis gaan wij verder en richten ons tegenwoordig vooral op de productiviteit van de mensen ín de gebouwen.
Want van klanten horen we dat hun mensen productiever zijn. Ze zien zelfs een verband met verloop- en verzuimcijfers.
Onze branche is verantwoordelijk voor de gebouwde omgeving. Die rol is in die zin makkelijker geworden omdat er geen reden meer is om niet duurzaam te bouwen. Het is aan de branche om diegenen die daarvan nog niet overtuigd zijn, in de komende jaren te bewijzen dat hun ideeën echt achterhaald zijn.
166 DGBC | Bidbook 2019
Ontwikkelaars   165   166   167   168   169