Page 170 - Bidbook
P. 170

 RIK VAN OORSCHOT
Executive Board
In de visie van GGW staat de bouw in Nederland aan de vooravond van een revolutie. Traditionele technieken worden in rap tempo vervangen door nieuwe, duurzame, energieneutrale en kostenbesparende oplossingen.
Deze verbeteren ook nog eens het leefklimaat in en om het huis. Volgens de visie van GGW is het mogelijk om prettig te wonen, met minimaal onderhoud en met een lagere Total Cost of Ownership dan met traditionele bouwmethoden mogelijk is. Recente en in de nabije toekomst verwachte ontwikkelingen leveren allerlei kansen op voor belanghebbenden: gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwers, fabrikanten, onderzoek & onderwijs én niet in de laatste plaats voor de bewoners.
GGW CONSORTIUM
 Versnellen verduurzaming van
woningen door slimmer samen te werken
 DGBC | Bidbook 2019 169
        www.ggwconsortium.com
 

   168   169   170   171   172