Page 119 - Bidbook
P. 119

            www.provada.nl
     Verbinden van vastgoed om tot een
duurzame wereld te komen.
  MAYRA RIJKSE
Content Director
PROVADA is een driedaags inhoudelijk netwerk- evenement. Met de focus op trends en innovaties en een goed netwerk van deskundigen wil PROVADA bijdragen aan de opgaven die onze sector heeft in het realiseren van een gezonde, duurzame, klimaat- en toekomstbestendige leefomgeving.
Onze rol als belangrijkste vastgoedplatform in Nederland in de verduurzaming is tweeledig:
Aan de ene kant het creëren van ‘awareness’ bij de bezoekers en standhouders van PROVADA. We zetten hen aan tot
actie en geven tools mee voor het verwezenlijken van de verduurzamingsslag in het dagelijkse werk. We stimuleren hen daarbij samen te werken én met elkaar en andere sectoren te delen.
Aan de andere kant is voor PROVADA op de daadwerkelijke beursvloer een belangrijke rol weggelegd. Wetend wat er bij het organiseren van een beurs komt kijken (materialen voor het bouwen van de stands, catering, afval, verwarmen en koelen van de locatie, et cetera), zal ook hierin een verduurzamingsslag moeten worden gemaakt. PROVADA kan dit echter niet alleen en gaat hier met haar standhouders én preferred suppliers de komende jaren mee aan de slag.
118 DGBC | Bidbook 2019
PROVADA
Netwerkorganisaties


   117   118   119   120   121