Page 120 - Bidbook
P. 120

 ALBERT HAASNOOT
Sustainability
Het toepassen van groen in en om gebouwen levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke opgaven als gezondheid en klimaatadaptatie. Er is nieuw onderzoek naar de effecten van groen in en om gebouwen. Royal FloraHolland, Stichting De Groene Stad en de Dutch Green Building Council hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk evenementen en activiteiten te organiseren die zich richten op het bekendmaken van recente groene onderzoeksinzichten en projecten aan de achterban van DGBC.
De Dutch Green Building Council ijvert voor een
duurzame gebouwde omgeving, waarbij toepassing van groen in belangrijke mate kan bijdragen aan duurzame gebouwprestaties. Tijdens het congres op 31 januari
2019 kregen de deelnemers de nieuwste kennis en tools aangereikt om de groene kansen voor eigen vastgoed en gebiedsontwikkeling te ontdekken, te meten en te berekenen. Groen in en om gebouwen is een trending topic.
De positieve bijdrage van groen aan gezondheid en klimaatadaptiviteit wordt in de vastgoedwereld steeds beter herkend. Een groene investering lijkt zich heel snel terug te verdienen. Maar hoe zit dit precies? Welke oplossingen zijn er nu voor nieuwe en bestaande gebouwen, hoe meet je de effecten, wat zegt de wetenschap erover? En hoe vlieg je de businesscase aan?
ROYAL FLORAHOLLAND
 Groen is meer dan
mooi
 DGBC | Bidbook 2019 119
           www.royalfloraholland.com/nl
         


   118   119   120   121   122