Page 118 - Bidbook
P. 118

 MAARTEN WILLEMEN
Voorzitter
PEFC is hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer. PEFC garandeert de herkomst van hout en geeft garantie
dat bos in stand blijft, zodat toekomstige generaties hout kunnen blijven gebruiken. Een van de grootste opgaven ligt bij het verduurzamen van bebouwde omgeving. Toch zijn er kansen: bij gebruik van biobased en hernieuwbare grondstoffen werk je mee aan het tegengaan van ontbossing en klimaatverandering. Hout inzetten is daarvoor bij uitstek het materiaal. Het is dé biobased grondstof van nature, het neemt CO2 op en is hernieuwbaar mits afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen.
Hout is ook circulair: het kan gere- of upcycled worden. Technisch ontwerpers ontwikkelen steeds meer nieuwe innovatieve toepassingen waardoor hout nog meer en multifunctioneler ingezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen van cross-laminated timber, laminated veneer lumber en glued laminated timber. Deze worden overwegend gemaakt van PEFC-gecertificeerd hout en worden ingezet voor de bouw van onder andere huizen, hotels, theaters en supermarkten. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Door PEFC-gecertificeerd hout te specificeren en te verwerken in de bouw beschermen we de bossen wereldwijd en helpen mee de wereld positief te veranderen.
PEFC
 Hout uit duurzaam beheerde bossen
zou de norm moeten zijn
 DGBC | Bidbook 2019 117
           www.pefcnederland.nl
    
   116   117   118   119   120