Page 117 - Bidbook
P. 117

      www.bouwenmetstaal.nl
         Circulariteit meten en belonen
 JAN-PIETER DEN HOLLANDER
Projectmanager duurzaamheid
Voor bouwen met staal is circulair bouwen al gangbare praktijk. Het materiaal staal wordt al meer dan honderd jaar gerecycled. Maar het is ook goed mogelijk het product te hergebruiken, waarmee de keten op een hoger niveau gesloten wordt.
Goed voorbeeld van producthergebruik is het project "De Tijdelijke Rechtbank" in Amsterdam dat na vijf jaar volledig gedemonteerd wordt. De missie voor de komende jaren is "circulariteit in de praktijk" gesplitst in twee
speerpunten:
• belonen van circulariteit door het meetbaar te maken met bestaande LCA-technieken (NEN-EN15804);
• barrièresopheffendietemakenhebbenmetgarantiesop kwaliteit van het her te gebruiken materiaal.
BOUWEN MET STAAL
 116 DGBC | Bidbook 2019
foto: Jannes Linders
Netwerkorganisaties


   115   116   117   118   119