Nationaal BREEAM Congres 2019

CO2-reductie, circulariteit, gezondheid, klimaatadaptatie, nu!

Op 16 april 2019 vindt het derde Nationaal BREEAM Congres plaats, in het Atlas gebouw van de TU Eindhoven. Het thema van de dag: Nationaal BREEAM Congres 2019: circulair, gezond, klimaatadaptief en Paris Proof, NU!

De urgentie rond duurzaamheid neemt enorm toe. Verschillende onderwerpen strijden daarbij om aandacht. We moeten energie besparen, duurzaam opwekken, circulair (ver)bouwen, klimaatrobuust bouwen en ontwikkelen, of juist aan gezondheid aandacht schenken. Elk thema heeft zijn eigen beleidsagenda, kennisnetwerk, marktdynamiek en ontwikkeling. Hoe brengen we dat bij elkaar in een gebouw of gebied en hoe meten we het? We zien dat in de praktijk vaak from scratch nieuwe meetinstrumenten worden opgetuigd. Daarmee gaat veel tijd verloren, tijd die we niet hebben. Het is daarom van belang om de instrumenten die er zijn nu in te zetten. BREEAM-NL biedt op alle duurzaamheidsthema’s concrete handvatten voor het meten en sturen op de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en gebieden.

  • CO2-reductie krijgt internationaal een prominentere rol op de agenda. Er moet NU iets gebeuren. Wat kan er in de gebouwde omgeving NU al gedaan worden?
  • Klimaatverandering (piekbuien, hittestress, droogte) is bij overheden volop in beeld als een potentieel ramprisico. Aanpassing van de gebouwde omgeving is noodzakelijk maar als je morgen wilt beginnen met klimaatadaptatie - wat doe je dan precies anders?
  • Circulariteit is een denklijn die businessmodellen verandert en nieuwe kansen biedt. Iedereen studeert er nog op, maar wat kun je doen als je direct een circulair gebouw of gebied wilt realiseren?
  • Gezondheid in de gebouwde omgeving wordt ontdekt als een no-brainer – vooral goed voor het individu, maar zeker ook profijtelijk voor de werkgever en voor de samenleving als geheel waar de exploderende zorgkosten beginnen op te vallen. Wat kun je nu al doen aan gezondheid in en om gebouwen?

Integrale duurzaamheid omvat alle thema’s die hierboven worden genoemd. Wie al bekend is met de integrale duurzaamheidsaanpak van BREEAM-NL weet dat de verschillende thema’s via verschillende credits zijn verwerkt in de richtlijn. Weet je alle credits te vinden en toe te passen op deze opgaven? De centrale vraag van het congres: hoe passen we BREEAM toe op de urgente opgaven, op een manier die begrepen wordt door alle overheden, marktpartijen en eindgebruikers die nu aan de slag willen?

Sprekers 

Onder anderen Shamir Ghumra (director BREEAM, BRE London) en Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability, TU Delft) maken als sprekers hun opwachting. Ook Elphi Nelissen (hoogleraar Building Sustainability TU Eindhoven) is dit jaar weer aanwezig om meer te vertellen over aankomende innovaties op het gebied van duurzaam bouwen. Odette Ex (oprichter en eigenaar Ex Interiors), interieurarchitect van CIRCL én de Triodos Bank, zal een bevlogen verhaal houden over de noodzaak en uitdaging van circulair ontwerpen. Clemens Brenninkmeijer (managing director Redevco Netherlands) deelt zijn ervaring met de portfolioaanpak van BREEAM-NL In-Use. Lees onderaan deze pagina meer over de sprekers. 

Aanmelden

Er is plaats voor maximaal 400 deelnemers. Deelnemen aan dit congres kost 395 euro (DGBC Participanten krijgen 25% korting en betalen slechts 296,25 EURO). Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. BREEAM-NL Experts die dit congres bijwonen, voldoen hiermee aan hun jaarlijkse educatieverplichting. 

Bekijk hier de voorlopige deelnemerslijst.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over dit congres, dan kun je mailen naar events@dgbc.nl.

Schrijf je in

Supporters 

Het BREEAM Congres wordt mede mogelijk gemaakt door Interface en Alklima.

                


Clemens Brenninkmeijer

Als managing director van Redevco houdt Clemens Brenninkmeijer toezicht op de beleggingen van Redevco in Nederland, waardoor een effectief transactie- en activabeheer wordt gewaarborgd om solide rendement te bieden aan de beleggingsklanten.

Andy van den Dobbelsteen

Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design bij de TU Delft. Andy heeft in zijn lange loopbaan bij de TU Delft veel onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd. Daarnaast nam hij deel aan verschillende commissies en jury’s en heeft veel gepubliceerd en gepresenteerd binnen en buiten de universitaire wereld, op zowel nationaal als internationaal niveau.

Odette Ex

Als oprichter en eigenaar van interieurarchitectenbureau Ex Interiors heeft Ex zelf ook moeten zoeken naar duurzame oplossingen voor de aankleding van gebouwen. Of beter gezegd; ze moest pionieren. Ongeveer tien jaar geleden won Ex Interiors de aanbesteding voor het interieur van het nieuwe kantoor van TNT in Hoofddorp. “Super natuurlijk, maar er waren ontzettend hoge eisen op het gebied van duurzaamheid. Konden wij niet aan die eisen voldoen, dan zouden er boetes uitgedeeld worden.” Tevens is Odette de interieurarchitect van CIRCL in Amsterdam en het nieuwe kantoor van de Triodosbank in zeist.

Shamir Ghumra

Dr Shamir Ghumra is leading on the BRE work relating to Ethical Labour sourcing challenges in the construction sector. He has an Engineering Doctorate from Loughborough University and is a Fellow of the Institute of Environmental Management and Assessment and a Chartered Environmentalist. He is a unique individual who; has first-hand site experience with heavy plant; developed commercial acumen as a territory sales manager and held a senior management position as Head of Sustainability at Aggregate Industries (turnover in excess of £1bn and part of the Lafarge Holcim Group) from 2010 to 2014. Shamir is currently Director of BREEAM ultimately responsible for the growth strategy of BREEAM, CEEQUAL, HQM and Sustainable Products throughout the world. The BREEAM family of schemes have over 2.2 million buildings registered and over 500,000 certificated assets since inception in 1990. As BREEAM Director at BRE Shamir is well connected to both industry and academia. He is well respected through many industry associations and associations. Shamir is a former board member and co-founder of the Supply Chain Sustainability School and also co-chairs the Construction industry coalition on Modern Slavery. Shamir plays an active role in standards and is involved with both European and International work.

Rutger Mollee

Rutger Mollee is na zijn studie OverheidsCommunicatie gestart als dagvoorzitter. In de afgelopen jaren deed hij ervaring op in de profit en non-profit sector, tijdens serieuze en informele bijeenkomsten. Inmiddels is hij een van de meest gevraagde dagvoorzitters van Nederland. In 2014 werd hij beloond door een vakjury: hij werd finalist in de “Dagvoorzitter van het Jaar” verkiezing.

Elphi Nelissen 

Prof.ir. Elphi Nelissen is hoogleraar Building Sustainability bij de Technische Universiteit Eindhoven en daarnaast als Decaan bestuurlijk verantwoordelijk voor de Faculteit Bouwkunde. Sinds januari 2016 is Elphi Nelissen daarnaast voorzitter van de Sociaal Economische Raad Brabant (SER-B) en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Ze bekleedt een aantal nevenfuncties, zoals bijvoorbeeld het voorzitterschap van het TU/e Smart Cities Center en het bestuurslidmaatschap van SPARK Campus. In 2016 heeft Elphi Nelissen het initiatief genomen om binnen nu en vijf jaar een Slimme Wijk in Brabant te realiseren, waarin nieuwe, slimme technologie wordt geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke wijk. De wijk biedt de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe bouwmethoden, energieopwekking en opslag, vervoersconcepten en onderzoek te doen naar veiligheid en gezondheid.

Edwin van de Woestijne

Sinds 1 oktober 2015 is Edwin van de Woestijne fund director van het ASR Dutch Prime Retail Fund en managing director Commercieel Vastgoed. Deze portefeuille bestaat uit de winkel-, kantoor- en parkeerbeleggingen met een gezamenlijke waarde van zo'n €1,8 miljard. Voor zijn overstap naar a.s.r. real estate was Edwin werkzaam als head of asset management bij Bouwfonds Investment Management BV. Daarvoor werkte hij in diverse functies bij Wereldhave, waarvan tien jaar als directeur van de Nederlandse managementorganisatie. Edwin studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Er zijn nog plekken beschikbaar
Inschrijven

Datum

dinsdag, 16 april, 2019
van 09:00 tot 17:00 uur

Locatie

TU Eindhoven - Atlas gebouw
Eindhoven

Je investering

regulier tarief: € 265,00

participanten van DGBC: € 198,75 (= 25% korting)

Genoemde prijzen zijn exclusief btw

Contactpersoon

Fredericke Reijerkerk
088 - 55 80 100