Waarderen van CO2-prestaties van biobased materialen

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Dutch Green Building Council (DGBC) wil de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving drastisch verlagen om aan de Parijse klimaatdoelen te voldoen voor de bouw- en vastgoedsector. Het gebruik van biobased materialen kan hier een belangrijke rol in spelen. Biobased materialen hebben een lage milieu-impact, en ze kunnen CO2 voor een langere tijd opslaan. Maar hoe is deze impact van biobased materialen op een eerlijke manier mee te wegen in de huidige rekenmethodes? DGBC vroeg TNO dit te verkennen.

Handvatten voor gebruik van biobased materialen

In opdracht van DGBC heeft TNO, in samenspraak met NIBE, verschillende varianten van opslag in biobased materialen uitgewerkt. Deze sluiten zo veel mogelijk aan bij de bestaande MPG en zijn getoetst bij verschillende bureaus die MPG en LCA berekenen als specialismen hebben. De varianten bieden handvatten voor bouwers en inkopers bij het gebruiken en inkopen van biobased materialen voor hun bouwprojecten.

Zes varianten uitgewerkt

In totaal zijn er zes varianten beschreven in het onderzoek. Deze zijn los of in aanvulling op elkaar te gebruiken als leidraad bij aanbestedingen en projecten. Het gaat van een losse ‘declaratie’ van de CO2-opslagcapaciteit of aandeel biobased bij de bestaande MPG tot aan de mogelijke integratie in de MPG methodiek. Dat laatste is complex en vraagt om een verdere doorrekening en uitwerking. Binnen integrale MPG kan ook separaat inzichtelijk worden gemaakt wat een CO2-budget per project is.

Valuation of carbon performance of biobased construction

The DGBC has written a report together with TNO (a Dutch research organization) regarding the Dutch scenario’s to valuate carbon storage in the current Environmental Performance of Buildings (MPG). The Netherlands has for new buildings regulation to make a LCA for the buildings (“MPG”).
The past year, there has been discussions in valuation the carbon storage in biobased materials, which now will be investigated bij the government.
Because the investigation will take some time, DGBC started with a report to write down which options you could have towards valuate biobased materials: within the “MPG”, or besides the “MPG”. We also gave some options which are related to the Building Life project (into valuation the carbon footprint).
 
The DGBC made this Dutch report as part of our projects Life Levels (LCA-part) and Building Life. The English translation is funded by the WGBC / Laudes Foundation, as part of the Building Life project.

DGBC-partners

TNO | NIBE bv

Gerelateerd

Martin Mooij genomineerd voor ABN AMRO Duurzame 50

Martin Mooij genomineerd voor ABN AMRO Duurzame 50

Hoe a.s.r. real estate inspeelt op klimaatrisico's

Hoe a.s.r. real estate inspeelt op klimaatrisico's

Hoe draagt de Programmaraad bij aan Paris Proof? [Video's]

Hoe draagt de Programmaraad bij aan Paris Proof? [Video's]