Zuinige kantoren in opmars

Een kopgroep van 40 DGBC-partners dringt het energieverbruik met tweederde terug, bij ruim 1,7 miljoen vierkante meter kantooroppervlak. Bij 405 kantoren gaat daardoor de CO₂-uitstoot fors omlaag.  Deze klimaatwinst is het directe gevolg van hun commitment aan de doelen van Paris Proof, waaronder deze 40 organisaties in 2021 hun handtekening zetten.

Op basis van hun commitment werken zij meetbaar aan een snellere verduurzaming van vastgoed in Nederland, elk vanuit hun eigen invloedssfeer. Dit blijkt uit de eerste rapportage van DGBC over de voortgang die deze ondertekenaars boeken op weg naar Paris Proof, ofwel tweederde reductie van het energieverbruik.

Nulmeting

Vanaf nu rapporteert DGBC jaarlijks hierover. “Dat is mogelijk omdat de ondertekenaars transparant zijn over het eigen energiegebruik en CO₂-emissies” zo legt Martin Mooij uit, als programmamanager Paris Proof bij DGBC. “Ook monitoren ze hun voortgang en promoten zij Paris Proof naar klanten, partners en de hele sector. Essentieel voor het inzicht in de voortgang is de bijbehorende rapportage. De gegevens van deze eerste ronde zijn een nulmeting”

Tijdens DGBW2022 op 11 oktober zal DGBC de nieuwste rapportage presenteren. 

Van de 405 eigen of gehuurde panden bedroeg in 2020 het gemiddelde energiegebruik 124 kWh per vierkante meter. Dit komt overeen met de WEii klasse ‘Zuinig’. Verdere reductie van het energiegebruik is nodig om de Paris Proof doelen te bereiken, “maar alle ondertekenaars hebben al stappen gezet in die richting, terwijl hun vastgoed qua verbruik al beter presteert dan gemiddelde kantoren”, overziet Mooij.

Invloedrijk

Een belangrijk aspect is de invloedssfeer van de veertig ondertekenaars. Mooij: “De gehele keten is vertegenwoordigd. De grootste groep ondertekenaars zijn adviseurs, energieleveranciers en kennispartijen. Deze hebben grote invloed op de voortgang omtrent Paris Proof. Nemen ze het Paris Proof doel op in hun adviesopdrachten?”

Een andere grote groep van invloedrijke ondertekenaars zijn beleggers, gevolgd door ontwikkelaars en financiële dienstverleners. Alle ondertekenaars oefenen zo hun invloed uit om hun vastgoed Paris Proof te maken, of het nu een eigen pand betreft, een gehuurd pand of via hun diensten.”

Ambitie

“De ondertekenaars willen Paris Proof gemiddeld in jaar 2038 bereiken”, concludeert Mooij, “Dus zo’n 12 jaar eerder dan 2050 zoals afgesproken in het Parijse klimaatakkoord. Een voorbeeld is Royal Haskoning DHV dat ambieert om de eigen kantoren in 2035 naar Paris Proof brengen. Ook publiceerde Bouwinvest een position paper waarin de doelen en intenties voor Paris Proof worden uitgelijnd."

Meer dan tachtig procent van de ondertekenaars is nu al transparant over hun Paris Proof ambitie en werkelijk energiegebruik. Dit doen ze aantoonbaar via publicatie op hun website, door het te delen op LinkedIn en in jaarverslagen.

Promotie

Mooij: “De ondertekenaars promoten bij twee essentiële groepen hun Paris Proof doelen, met name richting personeel en richting klanten. Dat er in het eerste jaar van het commitment de medewerkers meegenomen worden is positief en een voorbeeld voor anderen. Zo draagt het hele bedrijf de noodzaak, doelen en de Paris Proof werkwijze uit. Zo ontwikkelde Innax voor klanten een digitale tool om hen op weg naar Paris Proof te ondersteunen. Maar ook andere partijen worden meegenomen, zoals gebouwbeheerders of leveranciers. Sommige ondertekenaars promoten Paris Proof ook naar minder voor de hand liggende partijen, zoals studenten of gebiedsmanagers.”

Stappen vooruit

“We krijgen zo samen inzicht in de stand van zaken, hoe we als sector collectief stappen zetten naar Paris Proof. Veel ondertekenaars rapporteerden in 2021 over het jaar 2020. Het doel voor volgend jaar is dat iedere Commitment ondertekenaar volledig rapporteert over hun Paris Proof resultaten” , zo kijkt Mooij vooruit. Hij voegt daar een ambitie aan toe: “En vanaf volgend jaar willen wij dat al onze partners het Paris Proof commitment ondertekenen, als DGBC-partner heb je tenslotte een voorbeeldfunctie. Deze ambitieuze doelen gaan bovendien waarde vertegenwoordigen in de markt.” “Laten we dus het vliegwiel verder in werking zetten als DGBC-achterban. Zo nemen we de rest van de bouw- en vastgoedsector mee. ‘Paris Proof’ is open voor iedereen die met zijn eigen organisatie concreet aan de slag wil om sneller die doelen te halen in de gebouwde omgeving. De COP26 in Glasgow heeft ons nogmaals gewezen op de urgentie daarvan. ”

 

Meer weten over het Commitment of zelf het Commitment ondertekenen? Kijk hier voor meer informatie.

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie