Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen!

Op 14 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Ruim 3 jaar nadat het eerste wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is verstuurd is er nu eindelijk de gevraagde duidelijkheid. In de komende periode wordt vorm gegeven aan de uitwerking en implementatie van de wet. Iets waar Nieman Kwaliteitsborging samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers al een paar jaar op een praktische manier mee bezig is.

Ruim 10 jaar na de publicatie van ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’ door de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw en ruim drie jaar nadat het voorstel van de wet aan de Tweede Kamer werd verstrekt is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 14 mei 2019 met een ruime meerderheid aangenomen door de Eerste Kamer. Voor sommige partijen echter al een dossier wat de gemoederen al bijna 2 decennia bezig houdt.

Nadat de wet eerder tot stilstand kwam namen een aantal partijen een afwachtende houding aan. Een groot aantal partijen hebben het moment echter aangegrepen om zelf een verkenning te doen op de impact van de Wkb.

Wat verandert er?

Nadat de wet per 1 januari 2021 in werking is getreden voert de gemeente geen technische toets aan het Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergunning. In plaats daarvan is er sprake van een privaat kwaliteitsborgingstraject waarbij aangetoond moet worden dat hetgeen is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer de kwaliteit aantonen met onderaannemer en leveranciers en wordt deze bewaakt en afgehecht door een onafhankelijke kwaliteitsborger aan de hand van een kwaliteitsinstrument.

Kwaliteitsborging

Nieman Kwaliteitsborging begeleid op dit moment zowel opdrachtgevers als bouwers bij pilotprojecten waarbij partijen zelf aan de slag gaan met de praktische invulling van kwaliteitsborging.

Gerelateerd

Dutch Green Building Week 2021 in teken van nieuw en verbindend leiderschap

Dutch Green Building Week 2021 in teken van nieuw en verbindend leiderschap

'De gebouwde omgeving bepaalt ons levensgeluk'

'De gebouwde omgeving bepaalt ons levensgeluk'

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen